Zutphen gaat kinderopvang betalen

23-03-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente gaat vanaf 1 april de peuteropvang regelen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst).

“Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool.” Aldus de gemeente.

Subsidie via de kinderopvang
Wie niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar toch zijn of haar kind naar de peuteropvang wil laten gaan kan zich aanmelden bij een kinderopvangorganisatie. Als blijkt dat de ouder inderdaad geen recht heeft, kunnen zij een formulier invullen. De kinderopvang vraagt dan de subsidie aan voor het kind bij de gemeente. De ouders hoeven dan geen actie te ondernemen. Wel betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Volgens wethouder Patricia Withagen is deze ook voor de laagste inkomens te betalen. De bijdrage is afhankelijk van het uurtarief van de opvang. Deze kan dus verschillen per locatie.

Recht op kinderopvangtoeslag
De algemene regel is dat iemand recht heeft op kinderopvangtoeslag als beide ouders werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Voor eenoudergezinnen telt het zelfde voor deze ouder.

92 Extra peuters
“Wij hebben een aantal eisen gesteld aan peuteropvang. Zo moet de kinderopvangorganisatie een peutergroep hebben voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar en gaan werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie.” Aldus de gemeente.
De gemeente verwacht dat 92 extra peuters in Zutphen naar de opvang zullen gaan in de nieuwe regeling. Withagen “Dit is gebaseerd op landelijke rekenmodellen.