Zutphen gaat woningen onderzoeken voor adresfraude

25-07-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Wonen mensen waar ze zeggen te wonen? Een verkeerd woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) kan wijzen op fraude. De gemeente gaat, samen met andere overheden, een adresonderzoek doen om zo adresfraude bestrijden.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven wie op welk adres woont. Het is belangrijk dat de juiste gegevens zijn geregistreerd. Alle overheidsinstanties gebruiken de BRP; van Kadaster en Belastingdienst tot de brandweer. Adresgegevens veranderen nog wel eens en daarom is dat het meest foutgevoelig. En dan ligt misbruik van regelingen op de loer.

Misbruik van regelingen tegengaan
Mensen die adresfraude plegen, kunnen misbruik maken van regelingen zoals kinderbijslag of ze kunnen belastingschulden en boetes ontwijken. Uitkeringen en andere steun van de overheid moet komen bij de mensen die daar recht op hebben. Daarvoor is het belangrijk dat in de BRP de juiste adressen staan. Ook voor de veiligheid is het belangrijk om te weten hoeveel mensen in een woning, een buurt of een wijk wonen.

Wat betekent dit onderzoek voor Zutphenaren
Het adresonderzoek begint digitaal. Adressen waaraan getwijfeld wordt (door overheden die de BRP gebruiken) krijgen extra aandacht. Het kan zijn dat personen op een adres zijn vertrokken of zijn gaan wonen en dit niet hebben doorgegeven. In enkele gevallen is een huisbezoek nodig, bijvoorbeeld als er vragen zijn over de volledigheid van de adresinschrijving of de woonsituatie. Onze medewerkers van Publiekzaken doen deze huisbezoeken.