Zutphen gooit regelgeving Participatiewet op de schop: kijk wat er voor u verandert

13-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het college wil minder regels en betere ondersteuning voor mensen die op zoek zijn naar werk. Het college heeft daarom belemmerende regelgeving geschrapt. Daarnaast zijn 9 verordeningen teruggebracht naar een.

“Het aanjaagteam werk(t) heeft afgelopen jaar naar de regels gekeken”, vertelt wethouder Annelies de Jonge, “opvallende zaken hebben zij bij ons neergelegd.”

Het college heeft de zaak rigoureus opgepakt: meer dan 30 procent van de regels inclusief toelichtingen worden geschrapt; dubbele bepalingen zijn gecombineerd en de leesbaarheid van de verordeningen zijn verbeterd.

“Iedereen die onder de Participatiewet valt krijgt hiermee te maken”, aldus De Jonge.

Overzicht
Om mensen aan werk te helpen zijn enkele regels ook aangepast. Hieronder een overzicht:

  • Er is een verruiming van de mogelijkheden voor Het Plein om mensen met een uitkering te ondersteunen bij het vinden van werk. Het wordt ook mogelijk dat mensen op proef ergens gaan werken met behoud van uitkering als er een concreet uitzicht is op een dienstbetrekking.

  • Voor studenten met een handicap wordt de studietoeslag verhoogd. Dit was 50 euro per maand en wordt 125 euro. Het bedrag is daardoor beter afgestemd op het inkomen dat een student zonder handicap gemiddeld naast een studie verdient.

  • De voorwaarden van de meedoenregeling worden versoepeld. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. Het inkomen wordt getoetst op de aanvraagdatum en niet meer over een langere periode. Hierdoor komen ook mensen in aanmerking die bijvoorbeeld tijdelijk geen inkomen hebben.

  • De individuele inkomenstoeslag vervalt niet meer als een inwoner tijdens een kalenderjaar korte tijd een te hoog inkomen uit werk heeft gehad. Dit moedigt volgens het college aan om te gaan werken.

  • Het plein krijgt meer mogelijkheden om een uitkering te verlagen. Als iemand weigert om mee te werken bij het vinden van werk, kan de bijstandsuitkering verlaagd worden met 30 procent. Het wordt daardoor duidelijker dat tegenover het recht op bijstand een plicht staat om mee te werken.

Met de inkorting van de verordeningen is het gehele document waarin deze staan bijna gehalveerd. Het college wil de verordeningen blijven volgen en verder aanpassen op basis van de ervaringen in de komende periode.