Zutphen in protest tegen besluit Kabinet

26-10-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente gaat in protest tegen het besluit om de belastingaftrek voor onderhoud en restauratie van rijksmonumentpanden af te schaffen.

Tijdens Prinsjesdag kwam uit dat het Kabinet wil bezuinigen op monumentenzorg. Deze bezuiniging zou per 1 januari 2017 in moeten gaan. De bezuiniging houdt in dat de fiscale aftrek van het onderhoud aan rijksmonumenten komt te vervallen.

De gemeente Zutphen, met ongeveer 450 rijksmonumenten, maakt zich zorgen. Zij vrezen dat een aantal van deze monumenten, die als woonhuis van particulieren, niet goed meer onderhouden zouden worden en in een staat van verval komen. Onderhoud aan rijksmonumenten is immers duur.

“Het kabinetsplan voor de bezuiniging kost de private woonhuiseigenaren veel geld. Misschien nog belangrijker is het feit dat monumentenpanden in een koop- en verkoopsituatie veel onaantrekkelijker worden. De gevolgen voor Zutphen zullen niet uitblijven.” aldus de gemeente.

Protest
Om protest aan te spannen heeft de gemeente zich aangesloten bij het gezamenlijke protest van verschillende gemeenten. De Federatie van Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft daarvoor een protestbrief opgesteld. Deze is ook door Zutphen ondertekend.

“Wij voorzien dat door de voorgestelde ombouw van de fiscale aftrek naar een subsidie, gecombineerd met de bezuinigingen, minder onderhoud zal worden gepleegd aan monumenten. Tevens verwachten wij meer kans op leegstand en verwaarlozing door stagnatie in de verkoop van beschermde rijksmonumenten. Dit alles resulteert in het verlies van monumentale waarden, hetgeen zeker in de historische stadscentra zichtbaar zal worden.” zo staat in de brief.

Wethouder Rene Sueters: “Als een onderwerp zo breed gedragen wordt door de gemeenten, kan het rijk dat niet negeren.” Sueters zegt dat er verder geen andere protestacties op touw zijn gezet: “Wel hebben de lokale partijen gelobbyd bij hun landelijke fracties om hier wat tegen te doen.”
Het kabinetsplan wordt binnenkort behandeld in de Vaste Kamercommissies voor Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Gerelateerd