Zutphen investeert miljoenen in sociaaleconomische versterking

12-10-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente wil extra gaan investeren in de sociaaleconomische versterking van Zutphen. Dat staat in de begroting voor 2017. Het college wil hier 2.1 miljoen euro jaarlijks voor vrijmaken.

Het bedrag is volgens de gemeente nodig om te kunnen investeren in de binnenstad, Cleantech, ondernemers- en woonklimaat en om meer inwoners aan werk te helpen.

Voor de nieuwe begroting is het budget voor de komende jaren toereikend. Over 2017 en 2018 worden onder aan de streep geen tekorten verwacht.
IN 2019 en 2020 lopen deze tekorten wel op van 22.000 euro in 2019 tot 382.000 euro in 2020.

Speerpunten
De investeringen zijn een manier om de speerpunten die de gemeente op heeft gesteld, aan te pakken. Een aantal investeringen hebben de eerste resultaten al laten zien.

Zo is er een gedeeld werkgeversteam met UWV, Het Plein en Delta. Dit is gebeurd op verziek van ondernemers en daarmee is Zutphen de eerste in Nederland.

Daarnaast worden enkele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot verkeersregelaar. Dit is een project van het Aanjaagteam Werk(t).  Dit team moet de werkloosheid tegengaan.

Door te investeren in het woonklimaat hoopt de gemeente koopkrachtige Zutphenaren naar de stad te trekken.

Bespreking gemeenteraad
Donderdag 13 oktober presenteert het college de tussenstand aan de Zutphense politiek, De strategische agenda staat op 7 november op de agenda van de gemeenteraad.Gerelateerd