Zutphen investeert tonnen in werkgelegenheid

08-02-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN –  Zutphen trekt 460.000 euro extra uit voor werk. Dit doen zij onder meer met een stimuleringsfonds voor nieuwe werkinitiatieven, een Zutphens Ondernemershuis en werkgelegenheidsprojecten. Deze en andere initiatieven moeten extra inwoners naar werk helpen, de dienstverlening voor werkgevers verbeteren en ondernemers helpen bij het ondernemen.

Een speerpunt binnen het beleid van de gemeente is meer inwoners naar werk te helpen. Voor dit speerpunt is zowel in 2017 als 2018 605.000 euro beschikbaar. Hiervan wordt nu 460.000 euro besteed aan verschillende initiatieven. Voorbeelden zijn het stimuleringsfonds om goede ideeën voor werk tot uitvoering te brengen, het Ondernemershuis, lokale aanbesteding, werkgeversdienstverlening, en verschillende werkgelegenheidsprojecten.

Stimuleringsfonds
Het stimuleringsfonds is voor initiatieven of projecten die zorgen voor extra werkgelegenheid. De initiatiefnemer kan in aanmerking komen voor een bijdrage oplopend tot 10.000 euro. Met het fonds wil het Zutphense college dat goede ideeën ook uitgevoerd kunnen worden. Inwoners of organisaties met een concrete ideeën of vragen kunnen een e-mail sturen info@zutphen.nl (o.v.v. Aanjaagteam Werkt).

Het Ondernemershuis
Het Ondernemershuis is een huis voor ondernemers, waarbij ondernemers elkaar helpen. Tegelijkertijd heeft het huis ook een functie en opgave voor mensen zonder werk maar met ondernemersplannen. In diverse andere gemeenten heeft het ondernemershuis zich al bewezen en ook in Zutphen lijkt animo te zijn. In Zutphen moet nog wel een businesscase worden uitgewerkt.

Werkgeversdienstverlening en werkgelegenheidsprojecten
Het college investeert ook in de versterking van de werkgeversdienstverlening (gezamenlijk uitgevoerd door Het Plein, Delta en UWV). Werkgevers worden daarmee meer ontzorgd bij het vinden van geschikte werknemers en ondersteund bij initiatieven. Vanuit het beschikbare geld reserveert het college ook geld voor verschillende werkgelegenheidsprojecten, zoals De Stoel door Centrum voor Jong Ondernemerschap (CVJO), The Challenge (Zutphense Uitdaging), Denktank Werkzoekenden en Verkeersregelaars van Job4us. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een Online Database Lokale Ondernemers, waarmee de kansen vergroot voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten.Gerelateerd