Zutphen legt tonnen bij voor de IJsselslag

30-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het zwembad De IJsselslag krijgt ruim 261.000 euro van de gemeente om de exploitatietekorten van de afgelopen twee jaar te dekken.
Het gaat om ruim 82.000 euro over 2015 en 107.000 over 2016. Daar bovenop komt een bedrag voor afschrijvingen op de inventaris.
Het bedrag wordt overgemaakt ondanks dat de jaarrekeningen nog niet af zijn. Er wordt uitgegaan van de conceptjaarrekening.

Het afwikkelen van deze gelden is nodig om eventuele financiële problemen te voorkomen. Doordat de afwikkeling van de jaarstukken zo lang in beslag nam, heeft het zwembad uitstel van betaling van de huur gekregen.

Redenen voor de tekorten zijn volgens de gemeente onder andere een hoge huur, maar in overleg met de gemeente is de huur voor verenigingen naar beneden bijgesteld. Daarnaast blijft de opbrengst uit de horeca nog achter en de personeelslasten zijn nog niet voldoende teruggebracht. Verder blijven het
aantal banen-, recreatief- en leszwemmers nog achter bij de ramingen.

Deze wordt na het ontvangen van het geld meteen overgemaakt.

De gemeente legt altijd bij in de tekorten. Volgens wethouder Coby Pennings zijn de kosten voor De IJsselslag wel een stuk minder dan die voor het vroegere Graaf Ottobad. Volgens Pennings moest de gemeente hier in de laatste jaren ruim 800.000 euro per jaar bijleggen.