Zutphen maakt werk van integratie en participatie vluchtelingen

02-06-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Met de komst van vluchtelingen naar Zutphen volgende maand, heeft de gemeente een integrale aanpak opgesteld voor de integratie en participatie.

Hiermee wil Zutphen de kansen op betaald werk voor de groep verbeteren. Daarnaast helpt de integratie om wederzijds begrip te creëren tussen de asielmigranten en de Zutphense samenleving.

“Nadat de eerste aandacht was gericht op een goede huisvesting, wordt er nu geanticipeerd op een optimale integratie en participatie van de vluchtelingen en asielmigranten.” Zo staat in het besluit te lezen, “Dit vanuit het belang van de doelgroep zelf en vanuit het belang van de Zutphense samenleving. Met een gerichte aanpak streven we er naar deze kwetsbare doelgroepen zo vroeg mogelijk te laten starten met integratie en participatie en vervolgens optimaal te ondersteunen bij hun inburgering. Daarmee zijn ze beter in staat om zelfstandig hun bestaan op te bouwen.”

Gesprekken
De opdracht voor het tijdelijke team vluchtelingenzaken wordt voor dit doel uitgebreid met de integratie- en participatieaanpak.
Het team zal gesprekken voeren op lokaal niveau met het maatschappelijk middenveld, vrijwilligers en werkgevers. Zij zullen daar vragen naar het aanbod dat zij kunnen leveren in begeleiding van de doelgroep.

Daarnaast wordt er bij de intake bij binnenkomst van het AZC gekeken naar de werkervaring en opleiding van de bewoner. Hiermee wordt vervolgens rekening gehouden qua dagbesteding en studie.

Niet verplicht
De gemeente Zutphen is niet verplicht te investeren in een integratie- en participatie aanpak. De gemeente heeft echter uitgesproken dat het belang van goed ingeburgerde asielmigranten groot is. “De gevolgen van niet goed ingeburgerde, uitkeringsafhankelijke asielmigranten zijn op termijn zeer nadelig. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook voor het welzijn van inwoners.”

De gemeente trekt daarom voor 2016 een werkbudget uit van 60.000 euro. In 2017 komt daar nog 30.000 euro bij.Gerelateerd