Zutphen moet minder huizen bouwen; dus ze worden duurder

01-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zutphen mag minder huizen bouwen dan aanvankelijk werd gedacht. Op basis van de Primos bevolkings- en huishoudensprognoses worden door de provincie Gelderland, samen met de gemeenten in de Regio Stedendriehoek, harde afspraken gemaakt over de woningbouwprogrammering voor de regio als geheel en per gemeente. Deze afspraken gelden voor 10 jaar, maar worden in de praktijk iedere vijf jaar bijgewerkt.

Zutphen is uit de vorige afspraak (2010-2019) uit gegaan van 1.375 woningen. De provincie heeft dit getal echter bijgesteld naar 1.100; 275 woningen minder.

Volgens wethouder Coby Pennings moeten daarom keuzes gemaakt worden. Een deel van de plannen wordt doorgeschoven, of aangepast. De eerste raming van de kosten van het doorschuiven van 185 woningen bij Noorderhaven en de consequenties in de grondexploitatie worden neergezet op 1,8 miljoen.

“Op andere plekken denken wij aan verdunning. Dat houdt in dat we minder huizen gaan bouwen dan in het oorspronkelijke plan stond.” zegt wethouder Pennings. “Dit doen we bijvoorbeeld in Leesten, aan de Leeuwerikenlaan of Halvemaanstraat.”

Door minder woningen te bouwen, zullen deze uitgebreider kunnen zijn en dus in een duurder segment vallen. Dit sluit volgens Pennings aan bij de speerpunten van de gemeente om meer kapitaalkrachtige mensen naar Zutphen te trekken.

Het quotum van 1.100 woningen staat in principe tot 2024, maar kan over 5 jaar weer aangepast worden.Gerelateerd