Zutphen nieuw sociaal werk- en ontwikkelbedrijf rijker

07-03-2019 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Met het uittreden van de gemeenten Zutphen en Brummen uit sociale werkvoorziening Delta is er ruimte voor particuliere initiatieven ontstaan. Eén van de ondernemers die kansen ziet is Edwin Hendriks. Hij richtte onlangs Quatre Mains Werkt! op met als doel een plek te creëren waar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkritme, kennis en ervaring kunnen opdoen. Zijn missie: van arbeidsmatige dagbesteding, via beschut werk naar een betaalde baan.

Erkenning en waardering

“Erkenning en waardering zijn basisbehoeften van ieder mens. Werk is van waarde voor iedereen en vergroot trots, eigenwaarde en zelfstandigheid. Wij zetten ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt omdat wij geloven dat iedereen talenten heeft. Onze medewerkers werken bij ons met een sw-indicatie, indicatie banenafspraak of een re-integratietraject via Werk, Participatie en Inkomen (WPI) of het UWV. Tijdens het werk bieden we onze medewerkers trainingen en opleidingen aan om hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen.”

Verzelfstandiging van SW-activiteiten een interessante optie

“Een sociale onderneming moet buiten het publieke domein opereren,” vindt Hendriks. “De traditionele SW-bedrijven moeten ombuigen naar sociale ondernemingen waarmee we de weg openen naar eerlijke concurrentie en marktconforme bedrijfsvoering. Dit maakt ook een einde aan productie en dienstverlening onder de kostprijs. Hierdoor kan de markt van eenvoudige productie, verpakking en assemblage in evenwicht komen.”

“Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft vooral kans van slagen als sociaal bewogen ondernemers de kar trekken in plaats van politiek geregisseerde ambtelijke bedrijven. Gemeenten moeten eens echt kiezen in het belang van de burgers en met name in het belang van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Sociaal ondernemerschap, mooie kansen

Een aantal bedrijven in Zutphen en omgeving heeft in QMWerkt! een betrouwbare en efficiënte partner gevonden. Bedrijven kunnen (delen van) hun productieproces uitbesteden aan QMWerkt! wanneer de productiecapaciteit van een bedrijf niet toereikend is, een bedrijf zich vooral wil focussen op de kernactiviteiten of wanneer zij zich simpelweg willen inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dit moment verzorgen zij onder andere mailingen, verpakken pleisters, renoveren kantoor- en schoolmeubelen en helpen met verhuizingen. Dit is nog maar een hele kleine greep uit de vele mogelijkheden waarvoor QMWerkt! ingezet kan worden. Denk hierbij ook aan diensten op facilitair en logistiek gebied. Ook op locatie.

Quatre Mains Zorg Coöperatie

QMWerkt! is net als QMZorg onderdeel van Quatre Mains Zorg Coöperatie U.A. QMZorg is een netwerk van freelance zorgverleners. Door deze nauwe samenwerking is professionele (bege)leiding op de werkplekken gewaarborgd.

Inloophuiskamer

Tegelijkertijd is er onlangs een Inloophuiskamer-project gestart. Het doel van dit project is om mensen laagdrempelig te laten binnenkomen alwaar tal van activiteiten georganiseerd worden. Denk hierbij zoal aan samen eten, knutselen en spellen doen. Deze activiteiten hebben een belangrijke bindende functie. Het belangrijkste is dat iedereen zich thuis voelt, erbij hoort en gezien wordt. Je krijgt contact met stadsgenoten die je anders niet zou ontmoeten. Dit leidt tot grotere betrokkenheid. De Inloophuiskamer aan De Stoven 22 in Zutphen is iedere maandag, donderdag en vrijdag geopend van 09.30 uur tot 13.00