Zutphen trekt portemonnee voor huishoudelijke hulp

06-06-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - De Zutphense gemeenteraad heeft in januari en februari besluiten genomen over de toekomst van de huishoudelijke zorg. Deze waren er op gericht om de zekerheid voor de huishoudelijke hulpen te vergroten en de zorg dichtbij huis te kunnen organiseren.

Nieuwe tarieven
De nieuwe tarieven voor de huishoudelijke zorg zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de gemeente en aanbieders. De gemeente heeft ervoor gekozen om tweemaal bij elkaar te komen en openlijk te spreken over tarifering en de elementen die de kostprijs bepalen. Aanbieders hebben na het eerste overleg in maart in een rekentool hun kostprijsberekening gedeeld. Deze input is tijdens de tweede bijeenkomst besproken. Vervolgens heeft de gemeente aanpassingen gedaan binnen de rekentool en konden aanbieders nogmaals reageren.

Het open proces van tarief uitvraag wordt door de aanbieders gewaardeerd, zo gaven zij aan tijdens de laatste bijeenkomst.

De tarieven van de gemeente aan de zorgaanbieders worden voor Huishoudelijke Hulp 1 (HZ1) € 25,80 per uur en voor Huishoudelijke Hulp 2 (HZ2) € 28,80 per uur. Deze tarieven zullen met terugwerkende kracht vanaf april 2018 gehanteerd worden.

Nieuwe overeenkomst
Vanaf 1 september worden nieuwe overeenkomsten gesloten met aanbieders van huishoudelijke zorg. Deze overeenkomsten gelden voor 3 jaar. Samen met de aanbieders wordt de aankomende drie jaar gewerkt aan een innovatieagenda om innovatie te bevorderen en kwaliteit van zorg hoog te houden. Daarnaast stimuleert de gemeente de ontwikkeling van werknemerscoöperatie(s) met de intentie dat na afloop van de overeenkomst de huishoudelijke zorg wordt uitgevoerd door één of meerdere werknemerscoöperatie(s). De wensen en behoefte van huishoudelijke medewerkers en bewoners staan hierbij uiteraard voorop.

Klankbordgroep cliënten
De cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen, zijn eind april per brief geïnformeerd over de nieuwe overeenkomsten. Daarbij kregen zij ook de uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep. Het is de bedoeling dat in deze groep de ervaringen worden uitgewisseld en verbeterpunten rondom de huishoudelijke hulp besproken worden. Binnenkort zal deze klankbordgroep van start gaan.

Planning
Nu de overeenkomsten en tarieven bekend zijn, gaat de inschrijving voor de aanbieders van start. Tot 23 juli hebben zij de mogelijkheid om in te schrijven. Tussen 23 en 30 juli wordt bekend gemaakt met welke zorgaanbieders de gemeente Zutphen een overeenkomst aangaat.