Zutphen verliest miljoen euro per jaar aan inkomen

28-03-2017 Nieuws Peter van de Ven

ZUTPHEN – De gemeente gaat er in 2022 ruim een miljoen euro per jaar op achteruit. Dat is het gevolg van een besluit van de (voormalige) Tweede Kamer om de precariobelasting (kabeltaks) voor nutsbedrijven af te schaffen.

Gemeenten die voor 10 februari 2016 de belasting op kabels als hadden ingevoerd, mogen nog 5 jaar deze belasting heffen.

De gemeente introduceerde de kabeltaks eind 2015 en valt daarmee in deze categorie. De belasting op kabels van nutsbedrijven was nodig om voor 2016 een sluitende begroting te krijgen. Bij de bespreking van de Strategische Agenda, het meerjarenplan voor de gemeente Zutphen, waren al zorgen geuit over de zekerheid van deze inkomsten.

In heel Nederland zijn ongeveer 90 gemeenten (van de 390) die precariobelasting heffen op nutsbedrijven.

Met de afschaffing van de belasting worden nutsvoorzieningen iets goedkoper. De bedrijven rekenden deze wel door aan de klanten, maar de verhoging werd verdeeld over het volledige verzorgingsgebied van het nutsbedrijf.Gerelateerd