Zutphen versnelt het vergroten sociaal economische kracht

15-04-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zutphen gaat sneller stappen ondernemen om de sociaal economische kracht te vergroten. Dat maakt de gemeente bekend. Zij zeggen dat hierbij de urgentie groot is, en dat daardoor de versnelling van een aantal opgaven nodig is. Daarvoor heeft de gemeente een plan samengesteld.

Speerpunten
Om de sociaal economische kracht te verhogen zijn drie doelen gesteld: het stimuleren van een goed ondernemingsklimaat, aantrekkelijk zijn voor krachtige Zutphenaren (mensen met koopkracht en regie over eigen leven) en het versterken van kwetsbare Zutphenaren (mensen die voor inkomen of onderdak afhankelijk zijn van de overheid).

Om deze doelen te bereiken wordt er gefocust op zes speerpunten: 'werk maken van werk', Cleantech, investeren in de binnenstad, versterken van het woonklimaat, innovatie in de zorg op gang brengen en meer samenwerken in de Stedendriehoek.

Werk maken van werk
“Om te investeren in werk gaan we bezig met het aanjaagteam werk”, vertelt wethouder Annelies de Jonge, “Daarin werken we samen met het Plein, Delta en het onderwijs om te kijken waar we bijvoorbeeld nieuw werk kunnen creëren.”

“In het westen hebben ROC's bijvoorbeeld mannen van boven de 50 opgeleid tot vuilnisman. Nu zijn deze allemaal aan het werk.” geeft De Jonge als voorbeeld, hoe zoiets in zijn werk kan gaan. “Zoiets zou hier ook aansluiten bij de Cleantech (duurzaamheid) doeleinden.”

Woningmarkt
“De woningmarkt willen we versterken door bijvoorbeeld meer aanvragen voor woningen in de binnenstad te honoreren”, aldus De Jonge. “Panden kunnen dan omgezet worden tot een woning.”
Daarnaast wil Zutphen minder sociale woningbouw, maar juist meerdere duurdere koopwoningen. “Zutphen is een fijne stad om te wonen. Koopkrachtige mensen uit de grote stad trekken steeds vaker deze kant op.”
Met duurdere woningen hoopt de gemeente dus ook meer koopkrachtige mensen richting Zutphen te halen.

Stedendriehoek
Zutphen wil ook een betrouwbaardere partner worden binnen de Stedendriehoek. De Jonge “We zijn altijd een beetje ambivalent geweest in de samenwerking. Onze keuze voor samenwerkingspartners was soms onduidelijk”
Om dit te veranderen wil Zutphen een duidelijkere positie innemen.

Rapport Van Netten
In 2015 heeft de commissie De Graaf in opdracht van de provincie Gelderland het rapport Sterk Bestuur in Gelderland gepresenteerd. De commissie was kritisch over de bestuurskracht van de gemeente Zutphen. Van Netten, schrijver van het rapport, gaf in de reflectie aan dat Zutphen bezig moest met de sociaal economische kracht.

Zutphen heeft deze conclusies omarmd en gaat er nu mee aan de slag. Om de versnelling een impuls te geven wil het college 2 miljoen euro beschikbaar stellen.