Zutphen wil 'bonnen' om kinderen te laten sporten

13-07-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente wil meer inzetten om de inwoners van Zutphen te laten bewegen. Hiervoor hebben zij een agenda 'sport en bewegen' opgezet.

Een eerste aanzet daarvoor zijn de buurtsportcoaches. Zij zijn een verbindende factor tussen bijvoorbeeld het onderwijs en sportverenigingen.

Na de zomer zullen de eerste acties van de buurtsportcoaches ondernomen worden. “Bij FC Zutphen willen ze bijvoorbeeld de accommodatie beter in de markt zetten. Door mensen te laten helpen bij het schoonmaken in de kantine, of die in het weekend snoep verkopen.” vertelt wethouder Coby Pennings over de aanvragen die bij de buurtsportcoaches zijn binnengekomen.

Bonnen
Daarnaast zijn er plannen om in 2017 basisschoolkinderen een kennismakingsaanbod van sportverenigingen te geven. Hierbij wordt gedacht aan een soort bonnenboekje waarmee de kinderen kunnen sporten bij een vereniging.

Het volledige aanbod wordt ook online gepresenteerd. Op dit moment wordt de site www.zutphenactief.nl opgebouwd. De bedoeling is dat deze vanaf oktober dit jaar online komt. Op deze site zal het aanbod van sport in Zutphen gepresenteerd worden.

Pennnigs “Ook is er extra aandacht voor kinderen die ondersteuning nodig hebben. Op de site zal een extra kopje komen die de mogelijkheden weergeeft om bijvoorbeeld financiële steun te krijgen om te sporten.”Gerelateerd