Zutphen wil eigen werkbedrijf; toekomst het Plein en Delta onzeker

20-05-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen wil van start met een eigen werkbedrijf. Daarover vergaderen de politieke partijen op 6 juni.
In het werkbedrijf worden de krachten van verschillende uitvoeringsorganisaties gebundeld. Daardoor ontstaat één organisatie voor inwoners en werkgevers met de focus op werk en meedoen.

Plein en Delta
Op dit moment voeren meerdere organisaties, zoals Het Plein en Delta, verschillende wetten uit die allemaal betrekking hebben op werk of meedoen. Het gaat om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het onderdeel Werk van de Participatiewet en de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding. Door de uitvoering van deze wetten en de werkgeversdienstverlening onder te brengen bij één organisatie is het beter mogelijk de krachten te bundelen. Hierdoor ontstaat een organisatie die zich volledig richt op het aan het werk (betaald en onbetaald) krijgen en houden van inwoners.

Het Plein en Delta zijn allebei gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat meerdere gemeenten deelnemen in deze organisaties. Als de gemeenteraad van Zutphen instemt met de oprichting van een werkbedrijf, dan gaat het Zutphense gemeentebestuur met de andere deelnemende gemeenten in gesprek over de toekomst van Het Plein en Delta.

Wethouder Annelies de Jonge: “De opgave op het gebied van werkgelegenheid voor Zutphen is veruit het grootst ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Wij kiezen ervoor om deze noodzakelijke stappen te zetten en doen dit graag in samenwerking met de partnergemeenten en uitvoeringsorganisaties. Daartoe heb ik hen ook uitgenodigd. Een mogelijkheid is dat het werkbedrijf ook diensten zou kunnen leveren aan andere gemeenten op basis van inkoopafspraken. Wij hebben elkaar immers nodig. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te blijven samenwerken op het gebied van het benaderen en ontzorgen van werkgevers, met behulp van een sterke werkgeversdienstverlening die lokaal en ook regionaal werkt."

Aan het werk
De belangrijkste taken van het werkbedrijf zijn het matchen van mensen en werk, het bieden van begeleiding op de werkvloer, het vinden en binden van werkgevers en het zoeken van de samenwerking met andere werkbedrijven in de arbeidsmarktregio op die vlakken waar meerwaarde gecreëerd kan worden voor inwoners, werkgevers en organisaties. Voor zowel inwoners als werkgevers ontstaat één organisatie en dus één aanspreekpunt voor werk. Het resultaat hiervan is dat de gemeente Zutphen meer inwoners en werkgevers kan helpen en dat beter kan doen.

Wethouder Annelies de Jonge: “Zutphen staat voor een grote opgave en ik voel daarom een verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk inwoners naar werk te helpen. Daarom hebben we en een nieuwe visie op de Participatiewet ontwikkeld, waarin aan het werk helpen, het bieden van meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling met behulp van onderwijs en meer ruimte voor initiatiefnemers zoals werkgevers, inwoners en organisaties centraal staat. Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen de uitvoering ook anders organiseren. Door het anders te gaan doen, kunnen we het ook beter doen.” Omdat we het vooral anders gaan organiseren, blijft het werk bestaan en de expertise behouden. Er verandert voor de medewerkers met een WSW indicatie niets. Zij blijven werken waar ze werken.Gerelateerd