Zutphen wil strijd aan met zwerfafval

11-08-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zutphen gaat de strijd aan tegen zwerfafval. Daarvoor willen zij onder meer inzetten op voorlichting en zogenoemde zwerfafvalcoaches.

Voorlichting

Wethouder René Sueters noemt zwerfafval ‘een grote irritatie’ bij de Zutphense bevolking. Daarop wordt er aangedrongen de hoeveelheid terug te dringen.

Volgens Sueters helpt een stukje bewustwording daarbij. Hij noemt als voorbeeld educatie op scholen. “Op het Isendoorn gaat de conciërge bijvoorbeeld al mee met de leerlingen om ze erop te wijzen.”

Ook heeft duurzaamheidscentrum De Kaardebol eerder een educatieproject gestart op een aantal basisscholen voor het voorkomen van zwerfafval. Dit programma is inmiddels uitgebreid en geïntegreerd in het lesprogramma Cleanwise.

Zwerfafvalcoaches
Daarnaast ziet de gemeente heil in zwerfafvalcoaches. Deze coaches moeten de leemte opvullen tussen de voorlichting over zwerfafval en handhavend optreden.

Volgens Sueters kunnen zij dat doen door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan. “Als over een locatie meerdere klachten binnenkomen over zwerfafval, dan kan de coach in gesprek gaan met de veroorzakers ervan.” De coaches hebben daarbij niet als doel mensen te bekeuren.
De taak van zwerfafvalcoach zal opgenomen worden door twee mensen van het team veiligheid.

Gespiegeld inzamelen
De gemeente wil binnenkort starten met een pilot ‘gespiegeld inzamelen’. Deze pilot zal plaats moeten vinden in de Zuidwijken. Bij gespiegeld inzamelen wordt het concept omgedraaid. Wethouder Patricia Withagen: “Nu is het zo dat grof afval opgehaald wordt aan huis, en dat voor het gescheiden afval (zoals glas en papier) mensen de deur uit moeten. Dat willen we spiegelen.” Het gescheiden afval wordt dan makkelijk opgehaald, waar het grof afval weggebracht moet worden.
Het project wordt nu verder uitgewerkt.Gerelateerd