Zutphen wint hoger beroep: Biomassacentrale kan worden ontwikkeld

13-07-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – In de hoger beroep zaak over de bouw van een biomassacentrale op Fort de Pol heeft de Raad van State geconcludeerd dat de bezwaarmaker geen belanghebbende is bij het besluit tot vergunningverlening. Het besluit van de rechtbank om de vergunning te weigeren is door de Raad van State vernietigd. Door deze uitspraak blijft de door het college van B en W verleende omgevingsvergunning van kracht.

Eind vorig jaar verwierp de rechtbank in Arnhem de vergunningen voor de BMC. In oktober 2014 kwam het nieuws dat Zutphen een biomassacentrale wilde bouwen aan het Twentekanaal. Deze zou op een duurzame manier gas uit hout moeten opwekken.

De bouw zou plaatsvinden naast industrieterrein de Mars, wat volgens de gemeente nog steeds 'industrieterrein' is. De rechter oordeelde destijds hier anders over. De gemeente had daarom geen ontheffing van het bouwverbod mogen verlenen. De Raad van State ziet dat anders.

Positieve houding
Het college van Zutphen is verheugd over de uitspraak. Het college staat net als de provincie Gelderland en VNO-NCW positief tegenover de vestiging van een biomassacentrale op Fort de Pol. Het past binnen de regionale en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Clean Tech, energie en economie.

Vervolg
De initiatiefnemer is nu aan zet en kan de plannen verder gaan uitwerken. Het college gaat hierover in overleg met de provincie Gelderland en de initiatiefnemer.  

Protesten
Vanaf dag één hebben buurtbewoners geprotesteerd; de centrale zou te experimenteel en bovendien horizonvervuilend zijn. Deze zou dertig meter hoog, dertig meter breed en veertig meter lang worden.

De biomassacentrale past in het kader van 'Zutphen Energieneutraal'. Een project waarbij Zutphen inzet op onder andere zonnepanelen, windenergie, energie uit biomassa en energiebesparing. De centrale moet een productie leveren van 8.000.000 m3 groen gas per jaar. Dit staat gelijk met het verbruik van circa eenderde van alle huishoudens in Zutphen.Gerelateerd