Zutphens coalitieakkoord: dit zijn de komende jaren de doelen

19-05-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het coalitieakkoord van Zutphen is vrijdagmiddag gepresenteerd. Coalitiepartijen SP, VVD, PvdA en GroenLinks hebben vertrouwen in de samenwerking.

Het coalitieakkoord bestaat uit vier doelen en zes speerpunten.
De doelen zijn:

  • Aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken
  • Iedereen hoort erbij en kan meedoen
  • Stimuleren van een goed ondernemersklimaat
  • Zutphen is ambitieus in de energietransitie en de klimaatagenda
Met deze doelen moet Zutphen een aantrekkelijke stad worden om te bezoeken, te leven en om als ondernemer je te vestigen. De doelen zijn verder uitgewerkt in zes speerpunten:

  • In 2030 is Zutphen energieneutraal.
  • Versterken woonklimaat
  • Zorg dichtbij mensen
  • Investeren in de binnenstad
  • Samen werk bereikbaar maken
  • Sterk bestuur door samenwerken
Voor de zorg is onder meer besloten dat de marktwerking bij de huishoudelijke hulp teruggeschroefd wordt. Dit moet over 3 jaar al zover zijn; deze vorm van zorg gaat dan over naar een werknemerscoöperatie.

Sociaal domein
De coalitie heeft nog wel een aantal grote opgaven voor zich. Zo moet Zutphen de komende jaren flink gaan bezuinigen. De reserves van het Sociaal domein en ook de algemene reserve lopen heel hard leeg.

Maandag werd al een aanzet gegeven om bezuinigingsrichtingen te onderzoeken. Deze worden later dit jaar vastgesteld.
In het coalitieakkoord staat dat de partijen beter zicht willen hebben op de uitgaven. Niet verwonderlijk: het tekort op het Sociaal domein is gekomen doordat Het Plein door onverwachte uitgaven ruim 8 miljoen meer kostte dan begroot.
28 mei wordt er verder gesproken over het coalitieakkoord in de raad.