Zutphens project voor jongeren zeer succesvol

25-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - 94 procent van de jongeren die worden begeleid door jongerencoaches stromen succesvol uit naar werk, school of hulpverlening. Dat blijkt uit cijfers over de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De gemeente Zutphen zet met 2GetThere jongerencoaches in om andere jongeren te helpen. Met deze aanpak wil het Zutphense college ervoor zorgen dat jongeren een kansrijke toekomst hebben en voorkomen dat ze op jonge leeftijd al uitvallen.

Jongeren helpen jongeren
Het idee van 2GetThere is dat jongeren die Zutphense jongeren helpen naar een kansrijke toekomst. Het project werd in 2016 gestart. De resultaten over het afgelopen jaar zijn aanzienlijk beter dan beoogd. In een jaar tijd zijn 98 jongeren bereikt in plaats van de beoogde 75 jongeren. 45 jongeren zijn nu nog in begeleiding en 53 trajecten werden afgesloten.

79 procent van deze 53 trajecten waren succesvol. Daarvan werden: 20 jongeren begonnen of gingen weer verder met een opleiding; 14 jongeren gingen aan het werk; 3 jongeren begonnen aan een passende stage; en bij 5 jongeren is voorkomen dat ze voortijdig schoolverlaten. Als 8 jongeren die warm overgedragen zijn aan hulpverlening meetellen, is er een succesvolle uitstroom van 94 procent. Met 2 jongeren werd geen resultaat bereikt en 1 jongere is verhuisd.

Annelies de Jonge, wethouder Werk en Inkomen: “De aanpak is meer dan succesvol. Niet mee kunnen doen en uitval moeten we te allen tijde voorkomen. Zeker bij jongeren. Zij staan het begin van hun toekomst. Een goede start is daarbij het halve werk. Daar zorgen we voor met deze aanpak.”

Opvallend is dat er veel sprake is van multiproblematiek (85 procent). Vooral drugsproblematiek en licht verstandelijk beperkt. De jongeren die zijn overgedragen aan hulpverlening, zijn aangesloten op diverse hulpverleningskanalen (huisarts, psycholoog, schuldhulpverlening, GGZ en verslavingszorg). De jongeren komen via ruim 20 verwijzers in aanraking met deze aanpak. De meesten via leerplicht (25), de scholen (17) en (via via) vrienden (15).
De organisatie 2GetThere helpt de gemeente bij deze aanpak. De inzet van 2GetThere is een initiatief van de gemeenteraad. Het initiatiefvoorstel werd unaniem door de raad gesteund. Het project duurt sowieso tot en met volgend jaar.