Zutphens weer: bewolkt Pinksteren

15-05-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Wie rekent op een zonnig pinkserdagje komt van een koude kermis thuis. Net als zaterdag zullen de temperaturen niet boven de 11 graden uitkomen. Daarnaast kan de hele dag kleine beetjes regen uit de lucht vallen.
Vanavond koelt het snel af, vannacht zal de minimumtemperatuur uitkomen op 4 graden.

Pinksteren
In het christendom werd het Wekenfeest 'Pinksteren' genoemd, naar het Griekse woord 'pentekostos' (Grieks voor vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.
Hiermee wordt het begin van de Christelijke kerk gemarkeerd.

“Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.”   Handelingen 2:1-4

Doordat de volgers velen talen spraken, kon de evangelie in alle talen spreken. Dit wordt op de dag van vandaag nog gevierd.Gerelateerd