Zutphense IJssel onder handen genomen

12-08-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De Komende tijd zullen er verschillende werkzaamheden plaatsvinden langs de IJssel. Het gaat daarbij vooral om onderhoud en herinrichting van een deel van de uiterwaarden.

Stroomlijn
Een van de acties wordt uitgevoerd in het kader van programma Stroomlijn. Dit project van Rijkswaterstaat is bedoeld om de waterveiligheid rondom de IJssel te waarborgen. Als de rivier bij hoogwater ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen bomen, heggen en heesters de doorstroming belemmeren. Daarom wordt deze beplanting zoveel mogelijk verwijderd, tenzij deze cultuurhistorische, ecologische of landschappelijke waarde heeft.

Tichelbeeksewaard
De Tichelbeeksewaard krijgt een nieuwe inrichting als uitloopgebied: mensen kunnen hier wandelen vlakbij en met uitzicht op de stad. Er komen enkele paden van gras, boomstammen en stapstenen. En ook een betonpad, waar mensen met rollators en kinderwagens een rondje kunnen lopen. Daarnaast komen er uitzichtpunten op de dijk.Gerelateerd