Zutphense statushouders tekenen participatieverklaring

17-02-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Vrijdagmiddag 17 februari verklaarden 12 Zutphense statushouders de Nederlandse normen en waarden te kennen en te respecteren.

Deze participatieverklaring is onderdeel van het wetsvoorstel wijziging Wet Inburgering. Naar verwachting wordt dit een verplicht onderdeel van de inburgering, met ingang van juli 2017.

De komende tijd gaan nog meer Zutphense statushouders workshops volgen om uiteindelijk de verklaring te kunnen tekenen.

Syrië en Eritrea
Twaalf statushouders afkomstig uit Syrië en Eritrea ondertekenden als eerste in de gemeente Zutphen de participatieverklaring. Dit deden ze in Wijkcentrum Waterkracht in het bijzijn van Annelies de Jonge, wethouder voor onder andere Werk en Integratie.

Met de ondertekening verklaren zij kennis te hebben genomen van de Nederlandse normen en waarden en deze ook te zullen respecteren. Sinds december hebben de 12 statushouders tijdens 4 dagdelen kennisgemaakt met de normen en waarden. Dit gebeurde aan de hand van kennisoverdracht, opdrachten en oefeningen maar ook door de kernwaarden te koppelen aan onderwerpen zoals: Burgerschap, Wonen, Werken, Leren, Gezondheid, Opvoeden en Vrije Tijd.

De nadruk lag bij de verdieping op de kernwaarden 'vrijheid', 'gelijkheid', 'solidariteit' en op het thema 'participeren'.

Annelies de Jonge: “Dit is een belangrijke stap en een goed begin. Een begin om uiteindelijk mee te kunnen doen. Daarvoor is het wel belangrijk dat ook de taal wordt geleerd en dat je als nieuwkomer een opleiding volgt of aan het werk gaat. Daar zetten we als gemeente vol op in.”

Tweede groep gaat aan de slag
In de komende maanden gaan nog circa 45 statushouders die in 2016 in de gemeente Zutphen zijn komen te wonen, aan de slag om uiteindelijk de participatieverklaring te kunnen tekenen. Daarna wordt het traject voortgezet voor statushouders die in 2017 een vergunning hebben gekregen en in Zutphen zijn komen te wonen. De gemeente betaalt 250 euro per deelnemer en het traject wordt aangeboden door Vluchtelingenwerk.Gerelateerd