Zutphense zwemvereniging vreest einde als politiek niet ingrijpt

30-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De IJsselmeeuwen, de zwemvereniging van Zutphen die onder meer de zwemlessen geeft, zijn niet blij met het optreden van de Zutphense wethouder Coby Pennings van sport. "De gemeente staat er bij en kijkt er naar. Als de gemeente besluit om nog een paar jaar te wachten met ingrijpen, ben ik bang dat het voor onze club én het bad te laat is."

De IJsselmeeuwen vinden haar houding in het langslepende conflict met het bestuur van het zwembad onacceptabel. Op dit moment zijn de twee zelfs in een rechtszaak verwikkeld over 23.000 euro aan kosten die de IJsselmeeuwen nog zouden moeten betalen aan Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) dat het zwembad beheerd.

Eric van der Zwaluw, lid van het bestuur van de zwemvereniging, heeft hierover een brandbrief geschreven richting de wethouder.
Van der Zwaluw geeft aan “zeer teleurgesteld te zijn” dat de wethouder (Coby Pennings) de “schijn ophoudt geen partij te zijn in het al lang slepende conflict tussen De IJsselmeeuwen en zwembad exploitant SSAZ.”

Gemeentebeleid
Van der Zwaluw geeft aan dat het beleid dat de gemeente gevoerd heeft op het nieuwe zwembad de oorzaak is.
Bij de opening van de IJsselslag kregen de IJsselmeeuwen een huurverhoging van 400 procent voor de kiezen. “Toenmalig wethouder Sport Annelies De Jong heeft de IJsselmeeuwen meerderen keren te verstaan gegeven dat die verhoging een kwestie van slikken of stikken was. Niet akkoord gaan, betekende niet zwemmen in het nieuwe bad.”

De zwemvereniging zou vrijwilligers inzetten voor klusjes en bardiensten huurverlaging krijgen.

“Het zwembad heeft onder dezelfde druk moeten toezien hoe de inzet van onze vrijwilligers zorgt voor de verdringing van een deel van de werkgelegenheid in het zwembad. De huidige situatie is dus het rechtstreekse gevolg van de positie waarin vereniging en SSAZ zijn gemanoeuvreerd door de gemeente.”

Deze diensten zijn echter nooit gedraaid. De IJsselmeeuwen betichten SSAZ ervan hen de kans niet te hebben gegeven. Omdat de diensten nooit gedraaid zijn, wil SSAZ nu de 23.000 euro huur extra zien. Van der Zwaluw noemt de rechtszaak ‘het trieste dieptepunt’ van het conflict.

Van der Zwaluw vindt dat het “mooie nieuwe bad kapot wordt gemaakt door een stichting die niet capabel is”.


Verantwoordelijkheid
Hoewel SSAZ het zwembad beheert, is de gemeente Zutphen de eigenaar van de IJsselslag. Zij vullen het exploitatietekort aan. Over 2016 zou het zwembad een tekort van 88.000 euro hebben gedraaid.

Van der Zwaluw: “De gemeente dient dan ook toe te zien op de exploitatie van het bad. Stichting SSAZ, die hiervoor verantwoordelijk is, maakt er onder dit toezicht een totale puinhoop van. Het gebrek aan professionaliteit binnen deze stichting en haar management is pijnlijk duidelijk. Er is een enorm verloop onder medewerkers, de sfeer in het bad is uitermate slecht en klachten over de water- en luchtkwaliteit werden niet opgepakt. Dat laatste had uiteindelijk een langdurige zwembadsluiting tot gevolg.”

“De grootste klant van het zwembad, De IJsselmeeuwen, wordt op een schandalige manier door SSAZ behandeld: afspraken worden niet nagekomen, kinderen die komen voor zwemles wordt de toegang geweigerd en leden van de club voelen zich in het bad niet welkom.”

Van der Zwaluw wil dat Pennings hier verantwoordelijkheid voor neemt. Hij waarschuwt de wethouder dat anders het voortbestaan van de IJsselmeeuwen in het geding is: “De leden van de IJsselmeeuwen voelen zich door de politiek in de steek gelaten. Ik roep u daarom op om nu eindelijk te doen wat van een wethouder Sport mag worden verwacht, door in de bres te springen voor de zwemsport in Zutphen. Als u namelijk echt hecht aan de zwemsport, dan zorgt u ervoor dat zwemmen geen elitesport wordt, maar dat wij betaalbaar kunnen blijven zwemmen in de IJsselslag.”