Aventus krijgt 7,1 van leerlingen

08-06-2016 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – Het ROC Aventus heeft een 7,1 gekregen van haar studenten in de JOB-monitor.
JOB-monitor is een tweejaarlijks onderzoek onder mbo-studenten, georganiseerd door JOB, de belangenbehartiger van mbo-studenten. Het onafhankelijk onderzoek geeft een helder en betrouwbaar beeld van de tevredenheid van de mbo’ers.

Volgens de monitor zijn de studenten het meest tevreden over de onderwijsfaciliteiten, de examens, de stage en de studiebegeleiding. Ook het oordeel over de lessen en het aangeboden programma scoort hoger dan het landelijk gemiddelde.

Tevreden
Gideon Alewijnse, voorzitter college van bestuur van Aventus, is ontzettend blij met dit goede resultaat. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit en het is fijn te merken dat studenten dit ook waarderen. Zij plukken hier de vruchten van.”

Twee jaarlijkse Job-monitor
JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenvereniging van een half miljoen mbo-studenten. De organisatie voert voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten over hun onderwijs. Met de resultaten kunnen school en studenten samen werken aan onderwijsverbetering.