Dit zijn de rapportcijfers voor de Zutphense scholen

27-02-2018 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN ONDERWIJS – Wat is de beste middelbare school in Zutphen? Op basis van de eindexamens voor de havo en het vwo is dat het Stedelijk, voor het vmbo het Isendoorn. RTL Nieuws vergeleek de middelbare scholen in Nederland met elkaar door middel van de resultaten van de afgelopen drie schooljaren.

Zij vergeleken vier factoren met elkaar: niveau in derde leerjaar ten opzichte van basisschooladvies, doorstroomsnelheid onderbouw, doorstroomsnelheid bovenbouw en de eindexamencijfers.
Via een wiskundige berekening hebben zij een rapportcijfer aan deze prestaties gekoppeld.

Zutphense scholen
De Zutphense scholen in het voortgezet onderwijs (Vrije school, Isendoorn, Baudartius, Stedelijk) scoren op bijna alle punten een voldoende. Alleen de doorstroomsnelheid op de bovenbouw van de Vrije school (berekend op het aantal zittenblijvers) krijgt een 4 van RTL Nieuws.

Een vergelijking van de vier Zutphense scholen per onderdeel:

Eindexamencijfers:
Het cijfer gegeven door RTL Nieuws is gebaseerd op de gemiddelde score van een school, ten opzichte van andere scholen en dus niet het daadwerkelijke examengemiddelde.

Vmbo
Isendoorn 7,7
Baudartius 6,3
Stedelijk 6,3
Vrije school 7,1

Havo
Isendoorn 6,5
Baudartius 6,8
Stedelijk 8,3
Vrije school 8

Vwo
Isendoorn 7
Baudartius 7,4
Stedelijk 8,5
Vrije school 7

Zittenblijvers:
Gaat over het aantal kinderen dat zonder een niveau te zakken of te blijven zitten de bovenbouw doorloopt. Hoe meer leerlingen door gaan, hoe hoger het cijfer.

Vmbo
Isendoorn 7,5
Baudartius 7,3
Stedelijk 6,7
Vrije school 4

Havo
Isendoorn 7,3
Baudartius 6,2
Stedelijk 6
Vrije school 4

Vwo
Isendoorn 7,3
Baudartius 5,9
Stedelijk 6,8
Vrije school 6,9

Onderbouw zittenblijvers
Gaat over het aantal kinderen dat zonder een niveau te zakken of te blijven zitten de onderbouw doorloopt. Hoe meer leerlingen door gaan, hoe hoger het cijfer.

Isendoorn 7,1
Baudartius 6,5
Stedelijk 6,5
Vrije school 7,5

Onderwijsniveau
Hier wordt gemeten hoeveel leerlingen in het derde schooljaar nog op het niveau van het basisonderwijsadvies zitten. Als leerlingen een stap omhoog doen, vertaalt dat zich in een hoger cijfer.

Isendoorn 6,3
Baudartius 6,6
Stedelijk 6
Vrije school 7,8