Gemeente gaat 50 miljoen investeren in Zutphens onderwijs

08-03-2017 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen gaat de komende 15 jaar bijna 50 miljoen euro inzetten voor het onderwijs in de stad.
Dat blijkt uit het 'Masterplan onderwijs' dat vandaag gepresenteerd is. Het plan is samengesteld door de gemeente en de scholen.

Investering
Zutphen krijgt de komende jaren te maken met een leerlingenkrimp. Hier wil de gemeente actief op inspringen door investeringen niet langer te bepalen door het aantal vierkante meters en de belangen van individuele scholen, maar om wat nodig is voor de toekomst van het algemene onderwijs in Zutphen.

Daarnaast wordt een aantal scholen opgeknapt.

Fasering
De stappen voor renovatie en nieuwbouw worden in fases uitgevoerd. Elke fase duurt 5 jaar. De komende vijf jaar wordt onder meer gewerkt aan de vervanging van de noodlokalen van het Isendoorn College. Uit metingen blijkt dat de kwaliteit van deze lokalen “zeer slecht” is.
Daarnaast komt er nieuwbouw voor de Vrije School (herbouw van de afgebrande basisschool), en voor de nieuwe Cluster 4 school in combinatie met Het Mozaïek.

De kwaliteit van het Baudartius en het Stedelijk wordt ook onder de loep genomen. Het gebouw van het Baudartius dateert uit 1951 en is toe aan een grondige renovatie. Er wordt gekeken of in de toekomst het nodig is om voor de school vervangende nieuwbouw te realiseren, of dat renovatie of verhuizing een mogelijkheid is.

In de jaren daarna komen veelal de basisscholen van Zutphen aan de beurt voor renovatie of nieuwbouw.

Samenwerking
De gemeente en schoolbesturen hebben de intentie uitgesproken om de komende jaren intensief samen te gaan werken. Dit is vertaald in een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Dit jaar staat onder andere de ontwikkeling van een sterk innovatief VMBO. De onderwijsstroming kan daarvoor de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven, waardoor er sneller ervaring opgedaan wordt op de arbeidsmarkt.

Ander plannen zijn het vormgeven van een innovatiefonds en het verkennen van het verder decentraliseren van de rijksvergoeding voor onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen.


Het masterplan wordt nu voorgelegd aan de raad.