Gemeente investeert ruim 7 miljoen in onderwijshuisvesting

15-03-2018 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – De gemeente gaat ruim 7 miljoen euro pompen in nieuwbouw voor het onderwijs in Zutphen.

Daarvan gaat ruim 2,9 miljoen naar de nieuwbouw van de Vrije School aan de Weerdslag. Hier wordt op de plek van de in 2016 afgebrande basisschool de Berkel een uitbreiding neergezet.

De school wil een nieuwe vleugel bouwen ter vervanging van het afgebrande schoolgebouw.
Daarnaast wil het schoolbestuur de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de vervanging van de noodlokalen inzetten bij de bouw van deze nieuwe vleugel. Vanwege de gemeentelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting heeft het schoolbestuur bij de gemeente het verzoek ingediend hiervoor bekostiging beschikbaar te stellen.

De uitbreiding wordt voorzien van minimaal 250 zonnepanelen.

Cluster 4 school
De gemeente trekt verder 4,3 miljoen euro uit voor de bouw van een cluster 4 school aan de Keucheniusstraat (voormalig Graaf Ottobadterrein).
In eerste instantie zou dit een samenwerking zijn tussen cluster 4 school Klein Borculo, de Anne Flokstraschool en Het Mozaïek. De laatste twee hebben echter bedenkingen bij het plan.
“De besturen van het Mozaïek en de Anne Flokstraschool hebben medegedeeld dat zij hun plannen willen heroverwegen en de tijd willen nemen om te onderzoeken of er een vorm van inclusief onderwijs mogelijk is. Dat wil zeggen dat er wordt onderzocht of er naast de Cluster 3 voorziening en de school voor speciaal basisonderwijs er ook een reguliere basisschool betrokken kan worden bij deze plannen,” zo laat de gemeente weten.

Eind van dit schooljaar wil men helderheid hebben of deze plannen nader worden uitgewerkt en welke basisschool hier dan bij betrokken zou kunnen worden.

Klein Borculo gaat sowieso een vestiging openen aan de Keucheniusstraat.Gerelateerd