Meer aandacht voor autisme in het onderwijs

06-07-2016 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – Zutphen zet zich extra in om passend onderwijs voor kinderen met autisme voor elkaar te krijgen.

Daarvoor werken het Onderwijszorgcentrum, het team leerplicht en de jeugdarts van de GGD nauw samen. Dit doen zij vooral op het gebied van schoolverzuim.

De scholen voor voortgezet onderwijs melden eerder opvallend schoolverzuim. De leerplichtambtenaar en de jeugdarts gaan samen in gesprek met de jongere en de ouders om te kijken wat nodig is om weer naar school te gaan. Regelmatig is in dit soort situaties sprake van autisme. Door in een vroeg stadium in gesprek te gaan, kunnen kleine aanpassingen er vaak voor zorgen dat problemen opgelost worden en de school weer een veilige en prettige plek wordt voor de leerling. Zo worden grotere problemen en thuis zitten voorkomen. De jeugdarts van de GGD in Zutphen heeft dit jaar al 200 jongeren begeleid.

Basisschool
Een ander project dat in Zutphen draait is het begeleiden van een goede overgang voor leerlingen van het basisonderwijs naar de middelbare school. Er is een duidelijke route afgesproken door de scholen om kinderen optimaal te ondersteunen bij deze grote stap.

Makkelijk maken
Het aanpassen van het onderwijs is niet altijd eenvoudig, doordat te veel in kokers en vaste structuren wordt gedacht. Wethouder Patricia Withagen: “Soms zitten we zo vast in ons denken, dat de regelgeving en de financiële schotten ons beperken. Ik wil het de mensen in de praktijk graag makkelijker maken en hen nadrukkelijk uitnodigen te kiezen voor de handige en creatieve oplossingen die nodig zijn en in de praktijk werken. Eén pot geld vanuit gemeente en passend onderwijs kan helpen om deze oplossingen direct in gang te zetten, ook als nog onduidelijk is wie wat moet betalen. Na de zomer gaan we hier concreet werk van maken. ”Gerelateerd