Mogelijk cluster 4 onderwijs op oude Graaf Ottobad terrein

29-06-2017 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – Wat moet er gebeuren met het voormalige zwembadterrein aan de Keucheniusstraat? Het college gaat verschillende mogelijkheden onderzoeken voor de grond waar ooit het Graaf Ottobad stond.

Er zijn voor de grond twee verzoeken voor herontwikkeling: een nieuw school gebouw, of ontwikkeling voor de korfbalvereniging van Zutphen.

Onderwijs en korfbal
Vanuit het onderwijs is de vraag gekomen om op het terrein een cluster 4-school te bouwen en vervangende nieuwbouw voor het Mozaïek in combinatie met een deel voor het cluster 3-onderwijs (Anne Flokstraschool).

De Zutphense korfbalvereniging (KVZ) onderzoekt mogelijkheden om op het korfbalterrein een korfbalhal te bouwen.
De gemeente wil graag de plannen combineren. “Gezien het aantal leerlingen van de twee scholen moeten er twee gymzalen bij de scholen gebouwd worden. Door ontwikkelingen te combineren kunnen voordelen behaald worden. Zo is ook het idee ontstaan om de bouw van een pupillenhal en een (vergrote) gymzaal met elkaar te combineren. Zo kunnen partijen gebruik maken van elkaars voorzieningen.” Zo schrijft de gemeente in een memo.

Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de scholen en KVZ over de invulling.

Cluster 4-onderwijs
Er is nu nog geen cluster 4-school in Zutphen. Kinderen uit Zutphen maken nu gebruik van cluster 4-scholen op andere locaties, zoals Doetinchem en Borculo. Door een cluster 4 te realiseren in Zutphen kunnen Zutphense kinderen in hun eigen stad naar school.

“Voor de gemeente betekent dit dat er minder kosten zijn voor leerlingenvervoer. Door deze besparing en de rijksvergoeding die de gemeente voor deze leerlingen krijgt kan deze ontwikkeling budgettair neutraal gefinancierd worden.” Aldus de gemeente.

Er was in Zutphen al geld opzij gezet voor de nieuwbouw van het Mozaïek en Anne Flokstraschool.

Eind augustus moet er een ontwerpbestemmingsplan zijn.. Eind dit jaar moet het definitief zijn.