Praktijkonderwijs Zutphen moet gezonde school worden

08-07-2016 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN - Samen met de medewerkers van de GGD gaat Praktijkonderwijs Zutphen werken aan een gezonde school.

Bij Praktijkonderwijs Zutphen heeft de jeugdarts van de GGD de afgelopen jaren de jongeren onderzocht in het kader van de standaard gezondsheidsscreening. De school was daarbij benieuwd hoe gezond hun jongeren zijn in vergelijking met de gemiddelde populatie in de gemeente Zutphen.

Leefstijl
Op andere scholen is Zutphen is regelmatig een uitgebreid onderzoek gedaan naar de leefstijl van jongeren. De vragenlijst die daarvoor gebruikt wordt, was tot voor kort niet geschikt voor de leerlingen van het praktijkonderwijs. Inmiddels is het zogenaamde E-MOVO onderzoek ook op maat gemaakt voor praktijkonderwijsleerlingen. Dit betekent dat zij nu, met steun van de gemeente, ook deel kunnen nemen aan het onderzoek naar gezondheid en leefstijl. De school gaat samen met de schoolarts en de GGD een plan van aanpak uitwerken. Zij willen daarbij starten met een nulmeting vanuit de GGD. Door afname van de aangepaste vragenlijst kunnen ze een goede nulmeting uitvoeren en het effect van de speciale lessen en maatregelen in kaart brengen.

Samen de accenten leggen
De schoolleiding, docenten en leerlingen geven samen invulling aan de lessen. Via de leerlingenraad en de mentorlessen kunnen leerlingen hun ideeën onder de aandacht brengen van een speciale werkgroep die bestaat uit betrokken docenten, de orthopedagoog van de school en de jeugdarts van de GGD.

Mogelijkheden in eigen huis.
De school heeft vele mogelijkheden om het project onder de noemer “Leefstijl” in te vullen. In de vakken die binnen Praktijkonderwijs aangeboden worden, zitten altijd al veel onderwerpen die binnen het project passen. Met de resultaten van het E-MOVO onderzoek, kunnen deze lessen nog verder toegespitst worden op de gezondheid van leerlingen. Verder kan binnen de horecavakken en het sportonderwijs extra nadruk komen te liggen op een gezonde leefstijl.Gerelateerd