Taalschakelklassen voor jonge asielzoekers

10-05-2016 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – De gemeenten Berkelland, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen en de schoolbesturen voor primair onderwijs, verenigd in het samenwerkingsverband 'IJssel | Berkel', willen gezamenlijk zorgdragen voor voldoende schakelklassen in de regio.

In een schakelklas leren nieuwkomerskinderen in een kleine groep de Nederlandse taal. Het is een tijdelijke plek, met als doel dat kinderen een betere start in het primair onderwijs krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De bedoeling is dat het hun integratie bevordert en dat het bijdraagt aan dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Op 9 mei ondertekenden wethouders en de voorzitter van het samenwerkingsverband hiervoor een convenant.

Nieuwkomers
Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt al enige tijd, en daarmee ook het aantal nieuwkomers in de regio IJssel Berkel. Het convenant dat gemeenten en samenwerkingsverband op 9 mei ondertekenden heeft betrekking op nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar met een verblijfsstatus en gehuisvest  in de regio. Een groot deel van deze groep kinderen spreekt geen of weinig Nederlands.
 
Luuk van Aalst, directeur van het samenwerkingsverband:  “We kijken eerst wat er in het regulier onderwijs mogelijk is, bijvoorbeeld met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Dit vanuit het streven dat kinderen dichtbij huis onderwijs  kunnen volgen.  Voor kinderen die niet in een reguliere groep kunnen starten, komt een tijdelijke plek in een schakelklas in beeld.”

Schakelklas
In een schakelklas krijgen kinderen intensief taalonderwijs aangeboden. Doel is dat een verblijf in de schakelklas zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 12 tot 15 maanden, leidt tot een taalniveau waarmee het kind weer kan instromen op de reguliere basisschool waar het kind is aangemeld.
 
De schakelklassen worden zo efficiënt mogelijk gespreid over de regio. De regio kende tot voor kort twee schakelklassen. Beide zijn gekoppeld aan basisschool De Waaier in Zutphen. Door de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten kon op 4 april 2016 een derde schakelklas starten op basisschool De Wereldboom in Borculo. In het convenant staan afspraken over de samenwerking, huisvesting en financiering van de schakelklassen door onderwijs en gemeenten.
 
Wethouder Patricia Withagen: “Asielzoekerskinderen hebben, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het onderwijs. De taalschakelklassen bieden de kinderen een sociaal en emotioneel veilige leeromgeving waar ze de taal, onze gebruiken en andere kinderen leren kennen. Het is belangrijk dat we hier gezamenlijk een verantwoordelijkheid in nemen.”Gerelateerd