Vrije School onderzoekt afstoten basisonderwijs

15-03-2017 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – Vrije scholen De Berkel en De Zonnewende (beide basisonderwijs) worden mogelijk overgedragen naar Athena.
Op dit moment vallen zij onder Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland (VSNON). Er zijn verkennende gesprekken tussen de twee stichtingen voor de overdracht.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Athena vanuit zijn kennis en ervaring een meerwaarde biedt voor de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Lizzy Plaschek van het VSNON.

Athena en VSNON werken al langer samen.

Te klein
“De scholen die onder Athena vallen leren van en met elkaar en werken zo samen aan deskundigheidsbevordering. Schoolleiders hebben bijvoorbeeld een structureel overleg waarin zij aandachtspunten en ervaringen delen. Aan instromende leerkrachten vanuit het regulier onderwijs biedt Athena en goed leer- en begeleidingstraject.” Aldus Plaschek.

“VSNON is te klein om deze noodzakelijke ontwikkelingen zelfstandig te kunnen aanbieden aan onze twee scholen. Maar samen met Athena kunnen we deze vervolgstap wel zetten.”

Beide stichtingen onderzoeken of de overdracht mogelijk is. Daarvoor komt eerst een vooronderzoek. Daarna wordt besloten of de overdracht verder verkend wordt.

VSNON houdt nog wel het voortgezet onderwijs in Zutphen en Parcival College in Groningen. Athena heeft op dit moment scholen in het hele land: van Leeuwarden tot Arnhem.