Zutphen ontwikkelt 'Masterplan' voor onderwijs

10-11-2016 Onderwijs Redactie

De leerlingenkrimp zoals de komende jaren verwacht wordt

ZUTPHEN – De gemeente zet in om het onderwijs voor de komende jaren te verbeteren in Zutphen. Dit doen zij middels een ‘Masterplan onderwijs’.

Een andere kijk op onderwijs is nodig omdat het aantal leerlingen in zowel het primaire als voortgezet onderwijs zal krimpen de komende jaren. Zo verwachten zij een krimp van bijna 1250 leerlingen (van 4500 nu naar 3250) in 2030 in het basisonderwijs. Het voortgezet onderwijs laat eenzelfde trend zien.

Daarnaast zijn enkele schoolgebouwen verouderd. Drie schoolgebouwen zijn ouder dan 50 jaar. Nog eens 13 zijn ouder dan minstens 30 jaar.
De gemeente wil bovendien inzetten op een betere verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Investering
Om de plannen te realiseren wil de gemeente 350.000 euro jaarlijks extra aan de onderwijsreserve toevoegen. Daarmee willen ze de komende vijf jaar vooral investeren in een sterk VMBO met een goede doorlopende lijn naar het MBO en het bedrijfsleven.
De exacte inzet van middelen wil het college eerst met het Forum en de Raad bespreken. Zo is er een wettelijk grijs gebied over de investeringen die gedaan worden in renovatie van de scholen.
Het plan wordt 21 november officieel gepresenteerd aan het Forum.

Gerelateerd