Zutphense leerplichtaanpak voorkomt uitval op school

14-02-2018 Onderwijs Recactie

ZUTPHEN ONDERWIJS – In het schooljaar 2016-2017 heeft de gemeente Zutphen ingezet op het voorkomen van uitval van leerplichtige jongeren. Het doel van de gemeente en alle betrokken partners is het zorgen voor goed en passend onderwijs voor alle jongeren. De afdeling leerplicht wil uitval voorkomen en richt de aandacht vooral op het preventieve gedeelte. Immers, als er vanaf het begin met alle partijen rondom een jongere of gezin een goede samenwerking is, kan er veel voorkomen worden. Het verzuim en de uitval was in het schooljaar 2016-2017 vrijwil gelijk aan het jaar daarvoor, terwijl de complexiteit van de problemen waarmee jongeren kampen toeneemt. Wethouder Patricia Withagen noemt daarom de stabiele lijn een goed voorteken.

Verzuimtafel
Aan het begin van dit schooljaar is de Verzuimtafel gestart. Herin werken het samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs, de GGD, het Onderwijszorgcentrum, het CJG, de GGZ en Leerplicht samen.

Het doel is om een oplossing te vinden voor individuele jongeren waarbij een oplossing niet direct voor handen is. Om te voorkomen dat jongeren voor langere tijd niet deelnemen aan het onderwijs, vormt de Verzuimtafel een adequaat vangnet.

Eerste resultaten
Wethouder Patricia Withagen is opgetogen over de eerste resultaten van de Verzuimtafel: “Ik zie het als onze plicht om daar waar het spaak loopt, alle expertise in te schakelen om te zieken naar een passende oplossing. Ik geloof dan ook in de samenwerking die we nu hebben georganiseerd. De kracht van de Verzuimtafel is dat er op korte termijn en met de juiste mensen aan tafel een oplossing wordt klaargestoomd. We hebben in het verleden maar al te vaak gezien dat hoe langer een jongere thuiszit, hoe moeilijker de terugkeer naar het onderwijs wordt. In de eerste helft van dit schooljaar zijn er dankzij de Verzuimtafel al 6 jongeren met succes geholpen. Zij gaan inmiddels weer naar school. Een bemoedigend resultaat.”