Zutphense scholen moeten staking nog bespreken

06-09-2017 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN - Het is nog niet duidelijk welke Zutphense basisscholen mee gaan doen aan de staking op 5 oktober.

Bij een rondje langs de scholen door Zutphen24 kwam naar voren dat alleen basisschool De Waaier en de Jan Ligthartschool nu al weten dat zij mee gaan doen. 

De andere scholen willen de kwestie nog intern bespreken. Enkele scholen gaven aan dat het voor hen ook als nieuws kwam. Zij moesten via de media vernemen dat er op 5 oktober gestaakt gaat worden.

Een groot deel van het basisonderwijs zal naar verluid het werk 5 oktober neerleggen. ZIj doen dit om meer geld te vragen van de overheid voor het basisonderwijs. Zij willen hogere salarissen en een lagere werkdruk. Zij willen dat er 1,4 miljard euro voor hen vrijgemaakt wordt.

Eerder dit jaar legden de leraren ook al even het werk neer: in juni staakten zij het eerste uur.