'Eind mei heeft Zutphen nieuwe coalitie in de politiek'

02-05-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK - De coalitie formerende partijen, GroenLinks , PvdA, SP en VVD willen eind mei een nieuw college installeren.

 In de afgelopen weken hebben besprekingen plaatsgevonden  over onder meer de hoofddoelen van de nieuwe coalitie.

"Een aantal grote onderwerpen is al ter sprake gekomen aan de onderhandelingstafel. We hechten allemaal aan de voortgang van het Focustraject. De rode draad voor het coalitie akkoord is bekend en bestaat uit 4 doelen en 6 speerpunten gebaseerd op het huidige focustraject. Zoals eerder bekend gemaakt voegt deze coalitie een doel gericht op de energietransitie toe en scherpen we de doelen en speerpunten aan. Er was behoefte om andere termen te vinden voor 'kwetsbaar en krachtig' en dat is gelukt," zo laten de partijen weten.

De coalitie werkt de zes speerpunten uit in het hoofdlijnenakkoord, waarbij een aantal specifieke standpunten wordt ingenomen, zoals bijvoorbeeld over wonen en huishoudelijke hulp.

"Met deze aanscherping zien we kansen om ons doel ‘Zutphen sociaal economisch sterker maken’ beter te laten slagen. We zien ons coalitieakkoord als een vernieuwd focustraject om de komende vier jaar met raad, inwoners en partners uitvoering aan te geven."

Doelen 
De vier doelen van de coalitie zijn: 'in 2030 is Zutphen energie neutraal', 'inwoners en ondernemers zijn partners van de gemeente', 'bouwen aan een aantrekkelijke plek om te wonen en bezoeken', en 'iedereen hoort erbij en  kan meedoen'.

Ook hebben de formerende partijen gesproken over speerpunt binnenstad, Poort van Zuid, de portefeuilleverdeling, woonklimaat, huishoudelijke hulp, bepalen budget voor het sociaal domein en het thema werk en participatie. De te formeren coalitie spreekt komende weken verder over onderwerpen als het sociaal domein en de financiën. Daarnaast vindt op de achtergrond de integriteitstoets voor de beoogde wethouderskandidaten plaats. Deze neemt nagenoeg twee weken tijd in beslag.  Daarna worden de wethouders bekend gemaakt. 

18 mei moet het coalitie akkoord gepresenteerd worden. Ongeveer een week later worden de wethouders voorgesteld aan de raad. 
28 mei moet de coalitie officieel geïnstalleerd worden.