'Problemen bij Het Plein mogelijk groter dan gedacht'

23-04-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK - Burgerbelang Zutphen Warnsveld wil maandagavond een interpellatiedebat over problemen bij Het Plein. 

Maandagochtend kregen de Zutphense raadsleden en rapport. Fractievoorzitter Martijn Siemes denkt naar aanleiding van het rapport dat de problemen rondom de sociale dienst zowel financieel als organisatorisch groter zijn dan gedacht. 
Het Plein bleek dit jaar Zutphen al ruim 8 miljoen meer te kosten dan eerder was begroot. 
Dit leverde zoveel financiële druk op dat de reserve voor het sociaal domein leeg is.
Verantwoordelijk wethouder Annelies de Jonge kreeg toen al een motie van afkeuring tegen haar. 


Het bureau BMC maakte de rapportage die de raadsleden vanochtend kregen. 

"Het Plein kende toen een opeenstapeling van (financiële en organisatorische) problemen, de motie van afkeuring betrof het onderdeel van het aantal fte’s waarvoor men een extern bureau nodig had om dat in te schatten. Met andere woorden: de gemeente wist niet hoeveel mensen er werkten. Dat bureau kwam echter met veel meer constateringen en conclusies die niet zijn gedeeld met de raad. Dat is vreemd en onwenselijk want er staan wezenlijke en acute problemen in die ook de raad aangaan," zegt Siemes.

Siemes zegt dat het rapport meer problemen presenteert dan dat er gedeeld is met de raad. 

"De informatie uit het rapport lijkt te suggereren dat de tekorten binnen het sociaal domein nog verder zullen oplopen," aldus Siemes. Hij wil dus vanavond hier al over praten.
Hij heeft bij de aanvraag ook al een hoop vragen aan de wethouder ingediend.  

Het rapport is in december 2017 opgesteld. Burgerbelang wil onder meer weten waarom het rapport nu pas gedeeld wordt.