Ambitie en concretisering gevraagd bij plannen voor sterker Zutphen

10-05-2016 Politiek Redactie

ZUTPHEN – Maandagavond is gedebatteerd over de doelen en speerpunten die de gemeente heeft opgesteld om Zutphen sociaal-economisch sterker te maken.
Deze speerpunten zijn: 'werk maken van werk', Cleantech, investeren in de binnenstad, versterken van het woonklimaat, innovatie in de zorg op gang brengen en meer samenwerken in de Stedendriehoek.

Een echt debat bleef uit; alle partijen onderstreepten de doelstelling. Wel zagen enkele politici graag dat er een ambitie uitgesproken werd, en dat de plannen (en uitkomsten daarvan) meetbaar gemaakt werden. Ook werd er om meer concretisering van de plannen gevraagd.
Vooral het 'werk maken van werk' werd als belangrijk gezien. D66 noemde de daling van uitkeringsgerechtigden de grootste opgave.

PvdA zag in CleanTech een 'unique sellingpoint' voor Zutphen. Iets waarin het zich kan onderscheiden van een stad als Deventer. Zij vonden dat hoe Zutphen zich moet onderscheiden van andere steden nog te weinig benoemd was in de plannen.

Hoewel de fracties grotendeels op één lijn zaten, konden niet alle speerpunten binnen de vastgestelde tijd worden besproken. Donderdag wordt de vergadering daarom vervolgd. De resultaten uit de vergadering zullen mee worden genomen in de voorjaarsnota die op 6 juni gepresenteerd word.Gerelateerd