Bekendmaking nieuwe burgemeester 24 oktober

15-10-2016 Politiek Redactie

ZUTPHEN - Tijdens een openbare raadsvergadering op maandagavond 24 oktober 2016 maakt de gemeenteraad bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Zutphen.

De voor te dragen kandidaat is de beoogd opvolger van burgemeester Arnold Gerritsen die op 1 februari 2016 met pensioen is gegaan. Het burgemeesterschap van Zutphen wordt momenteel waargenomen door mevrouw Carry Abbenhues. Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering is een besloten raadsvergadering, waarin de gemeenteraad besluit over de voordracht.

Deze besloten vergadering begint om 20.15 uur. Aansluitend volgt een openbare vergadering waarin de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Adjan Pepers, de voorgedragen kandidaat bekend maakt. Naar verwachting begint de openbare vergadering rond 21.30 uur. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad aan de inwoners gevraagd wat voor een burgemeester zij willen hebben.

De uitkomsten van die enquête zijn gebruikt bij het opstellen van het profiel. Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten voor het burgemeesterschap.

Op basis van deze gesprekken doet de vertrouwenscommissie in beslotenheid een aanbeveling aan de gemeenteraad en wordt een besluit genomen. Na het besluit op maandag 24 oktober 2016 gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke benoeming van de nieuwe burgemeester. De installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester is voorzien op vrijdagmiddag 23 december 2016.Gerelateerd