D66 is bang voor monopolypositie gemeente in de zorg

04-12-2017 Politiek Redactie

ZUTPHEN – Maandagavond zal de gemeente zich buigen over het voorstel om in Zutphen een stichting op te richten die de huishoudelijke hulp regelt.
Het belooft een goed debat te worden, omdat enkele partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. De PvdA en SP hebben zich al openlijk voor een stichting uitgesproken.

D66 is vooral tegen. “Allereerst: De problemen die er in 2015 lagen en waarvoor het college als oplossing deze stichting voorstelt zijn inmiddels achterhaald. Met andere woorden: er wordt een oplossing gezocht voor een probleem dat er eind 2017 niet meer ligt,” zo stelt de Zutphense fractie van D66, “De cliënten zijn tevreden (7,7 score in de clienttevredenheidsmeting); de arbeidsvoorwaarden zijn in de cao per september goed geregeld; de aanbestedingsregels zijn verruimd waardoor de opdrachten zodanig opgesteld kunnen worden dat medewerkers in vaste dienst genomen kunnen worden.”
Zij vinden dat bij de beslissing voor een stichting de keuzevrijheid van de cliënt vervalt.

“Ons standpunt is dat de gemeente de regie voert, toezicht houdt, opdrachtgever en financier is. Ons advies: zelf geen uitvoering van zorgtaken gaan doen. Gemeentelijke ambtenaren zijn geen zorgverleners, de politiek heeft de expertise niet,” aldus D66. Zij willen de zorg “toevertrouwen aan professionals”.

D66 vreest een monopolypositie, die zowel bepaalt, betaalt en uitvoert. “Dit heeft niet het natuurlijk vermogen of de behoefte om zichzelf te innoveren. Deze is vaak geneigd om datgene te doen wat zij altijd al deed. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zich blijft richten op haar regierol.”
Maandagavond wordt het debat gevoerd.