De strijd die 'Huishoudelijke hulp' heet...

14-01-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN – Dinsdag bespreekt het college opnieuw de huishoudelijke hulp. Het plan om dit onder te brengen in een stichting, in plaats van jaarlijks aan te besteden, werd op het laatste moment geschrapt.

Met de stichting wilde het college in eerste instantie meer zekerheid bieden aan de huishoudelijke hulpen. Deze krijgen zelden een vast contract, omdat het niet elk jaar zeker is of er werk is. Het idee is uniek in Nederland.

De VVD en Burgerbelang waren in het Forum al fel tegen het plan, maar hebben ook zitting in het college. Dinsdag worden de eerste stappen naar een nieuw plan gezet.

De tegenstanders
Om een beetje grip te krijgen zullen we de standpunten op een rijtje zetten. De meest uitgesproken tegenstanders zijn VVD, Burgerbelang en D66.

D66: “We vragen ons af of een stichting van de gemeente de juiste mensen op de juiste plek zet; of een stichting een goede werkgever is; en of deze stichting wél vaste contracten uit gaat geven. Wij denken van niet en willen geen tonnen, miljoenen of meer besteden aan het oprichten van deze stichting. Goede zorg kan ook geleverd worden door de juiste organisaties aan te trekken, hen te behouden en heldere afspraken te maken, zonder de kostbare tussenkomst van een stichting.”

Burgerbelang: “Het grootste probleem is dat niemand weet wat de gemeente zich op de hals haalt wanneer zij iets gaat doen wat de andere 380 gemeenten weloverwogen niet gaan doen. Zutphen staat hierin alleen. Er zitten enorme financiële risico’s aan deze manier van organiseren en het is helemaal niet duidelijk of de voordelen wel worden gehaald die aan de stichting worden toegedicht.”

VVD: “De investering voor het oprichten van de stichting 800.000 euro is plus de bijkomende frictiekosten van overname van personeel belopen zeker 1 miljoen euro en zijn geheel onduidelijk. De stichting zal niet goedkoper kunnen werken dan de thuiszorgorganisaties en daarmee is het terugverdienen van de investering geheel onzeker. De VVD is voor goede kwaliteit van huishoudelijke hulp, maar zij vindt deze stichtingsvorm daartoe niet nodig en niet goed. De gemeente moet niet alle expertise elders moeten weghalen bij de organisaties die nu het werk doen en zonder ervaring een eigen organisatie oprichten.”

De voorstanders
In het kamp van de voorstanders laten we GroenLinks, PvdA en de SP aan het woord.

GroenLinks: “Na 10 jaar onrust kunnen we hier verandering in brengen. Hulpen moeten zonder ‘gedoe’ hun werk kunnen doen, tegen een eerlijk salaris; cliënten horen geen zorg te hebben over behoud van hun vertrouwde hulp. Het gaat hier wel om het dagelijkse geluk in werk en leven van mensen.”

PvdA: “Een nieuwe organisatie van de huishoudelijke hulp is hard nodig. We hebben de afgelopen jaren last gehad van zorgaanbieders die failliet gingen en huishoudelijke hulpen die na een tijdelijke aanstelling weer werkloos werden. Dat is ten koste gegaan van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. Het voorstel voor een nieuwe huishoudelijke hulp zorgt juist voor meer ruimte voor de hulpverleners om hun werk goed te doen.”

SP: “Keer op keer hebben de tegenstanders het over ‘processtappen’ en ‘meer onderzoek’, terwijl het in 2015 en zelfs ver daarvoor al lang duidelijk was wat er moest gebeuren. Het gaat hen in werkelijkheid dan ook niet om het proces of onderzoek. Er is geen andere oplossing voor de problemen in de huishoudelijke zorg, maar VVD en BurgerBelang zijn om ideologische redenen tegen het plan om de marktwerking in de zorg af te schaffen.”

Verkiezingstijd
Hoewel er eerder over het onderwerp gestemd zou worden, werd de beslissing tot tweemaal toe van de raadsagenda gehaald. Voor de tegenstanders goed nieuws: uit een rondvraag bleek dat het voorstel het met de kleinst mogelijke meerderheid zou halen.

Echter, door het uitstel kan een machtsverschuiving plaatsvinden. In maart zijn er verkiezingen. Een nieuw college en een nieuwe raad brengt een nieuwe balans over het onderwerp. De vraag is dan ook wanneer er over een definitief plan gestemd kan worden; en even zo belangrijk, wat dat definitieve plan dan is. Dinsdag wordt daar in ieder geval weer over gesproken.