De vraag die voorligt voor de huishoudelijke hulp: 'Wilt u een stichting? Zo nee, wat dan wel?'

17-01-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN – ‘Wilt u een stichting voor de huishoudelijke hulp? En zo niet, wat dan wel?’ Deze vraag is woensdag bij de Zutphense gemeenteraad neergelegd.
Als de keuze voor een stichting wordt verworpen, kan de gemeenteraad kiezen uit vier andere opties: een werknemerscoöperatie, een gefaseerd ingevoerde werknemerscoöperatie, een coöperatie of een innovatietraject met de aanbieders.

Het raadsvoorstel spreekt nog steeds een voorkeur uit voor de stichting. Het geeft echter ook andere opties aan. Wethouder Oege Bosch en Rene Sueters hebben ten opzichte van het college een minderheidsstandpunt ingenomen: hun partijen zijn geen voorstander van een stichting.

Aanpassing
Het voorstel zoals die nu ligt, is een aanvulling. Waar in het eerdere voorstel alleen vóór of tegen een stichting kon worden uitgesproken (zonder alternatief), moet de raad nu ook meteen instemmen met een alternatief.

Door meteen een eventuele andere keuze te maken, kan het college zo snel mogelijk een plan gemaakt worden. De huidige aanbesteding van de huishoudelijke hulp loopt tot 1 september dit jaar. Dit kan daarna nog met een half jaar verlengd worden. Echter, het is de gemeente er juist om te doen meer zekerheid te geven aan de werknemers in de huishoudelijke hulp. Er is dus baat bij om snel te weten voor welke vorm van het aanbieden van huishoudelijke hulp gekozen wordt.

Binnenkort zal de kwestie geagendeerd worden. Hoeveel verschil de extra opties uitmaken is niet bekend; de stichting kon in eerste instantie al rekenen op een (kleinst mogelijke) meerderheid in de raad.

Het archief
Wethouder doet plan huishoudelijke hulp af als 'vage stichting'

De strijd die 'Huishoudelijke hulp' heet...

Stichting huishoudelijke hulp lijkt er te komen; publiek protesteert bij uitstel

D66 is bang voor monopolypositie gemeente in de zorg

Thuiszorgers starten petitie tegen vertraging beslissing over huishoudelijke zorg