Kieswijzer: D66 wil van oppositie naar werken aan cultuur en onderwijs

01-03-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK - Er komen spannende tijden aan voor de politieke partijen in Zutphen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het tijd om een balans op te maken bij de verschillende partijen; verleden en toekomst. Zutphen24 vroeg aan de fractievoorzitters hoe zij terugkijken op de afgelopen vier jaar, en hoe zij uitkijken naar de volgende vier jaar.

Vandaag vragen we het aan Ingrid Timmer van de D66.

Realiseren vanuit de oppositie
D66 heeft zich de afgelopen vier jaar op meerdere gebieden ingezet. Op de vraag waar ze als partij vooral trots op zijn komt de voorschoolse en vroegschoolse educatie die beschikbaar is in Zutphen naar voren, hierdoor heeft iedere peuter toegang tot de peuterschool.
Daarnaast noemt D66 de tillift in het zwembad, de aanzet tot energieneutraal bouwen en het realiseren van Zutphen Regenbooggemeente.

“We zijn ook blij dat we gezamenlijk met de hele raad naar aanleiding van het rapport van Netten het focustraject hebben vastgesteld,” aldus Ingrid Timmer. Het focustraject houdt in dat Zutphen zich gaat richten op zes speerpunten: binnenstad, Cleantech, het woonklimaat, innovatie in de zorg, werk maken van werk, en samenwerking in de Stedendriehoek.

D66 heeft de afgelopen vier jaar als oppositiepartij in de raad gezeten. “We hebben continue vanuit de oppositie constructief samengewerkt en al een hoop gerealiseerd,” zo analyseert Timmer de afgelopen periode, “Stel je voor als we daadwerkelijk in het college komen.”

Hanzehof en onderwijs
Als ze daadwerkelijk in het college komen willen ze zich vooral sterk maken voor cultuur, onderwijs en de regio.
“We willen de Hanzehof behouden,” is het eerste wat Timmer benoemd, “We willen een cultuurmakelaar aanstellen die creatieve en sociale projecten opzoekt, initieert en uitvoert samen met culturele instellingen.”

Daarnaast willen zij werkzoekende omvormen in aspirant-ondernemers of scholen voor beroepen van de toekomst. “Dit willen we realiseren door middel van het verbinden van onderwijs, bedrijfsleven en werkzoekenden.”

D66 ziet bovendien nog ruimte in Zutphen voor stedelijke vergroening en verduurzaming: “Groene daken, speeltuinen, zonnepanelen. We gaan van het gas in woningen af!”