Kieswijzer: PvdA zet alles in op werk

16-03-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK - Er komen spannende tijden aan voor de politieke partijen in Zutphen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het tijd om een balans op te maken bij de verschillende partijen; verleden en toekomst. Zutphen24 vroeg aan de fractievoorzitters hoe zij terugkijken op de afgelopen vier jaar, en hoe zij uitkijken naar de volgende vier jaar.

Vandaag vragen we het aan Jasper Bloem van de PvdA.

Werk maken van werk
De PvdA zat de afgelopen vier jaar in het college. Wethouder Annelies de Jonge had daarbij onder meer de portefeuille werk. Volgens Bloem past dat bij de PvdA en kijkt daarom trots terug op de prestaties van de afgelopen jaren.
“Onze belangrijkste prestatie is dat de werkloosheid in de gemeente Zutphen is afgenomen (gedaald van ver boven het landelijk gemiddelde naar net daaronder) en dat ook meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan hebben gevonden”, aldus Bloem, “De armoede-aanpak biedt nu meer mogelijkheden om mensen in nood te helpen, vooral als het gaat om kinderen.”

Volgens Bloem helpt onder meer de versterkte samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs. Bloem: “Hierdoor groeit de werkgelegenheid en wordt de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt gedicht.”

Werken naar werk
Werk blijft ook de komende vier jaar het belangrijkste onderwerp voor de PvdA. Volgens Bloem zullen zij zich vooral inzetten dat meer mensen weer grip krijgen op hun eigen leven. “Dit doen we door het vergroten van de werkgelegenheid. We willen dat meer mensen een baan vinden die ze leuk vinden.”

Om dit te realiseren wil de PvdA verschillende opleidingen vaker inzetten. Mensen aan een baan helpen moet ervoor zorgen dat minder mensen in armoede leven.