Kieswijzer: Stadspartij voor natuur, cultuur en duurzaamheid

26-02-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK – Er komen spannende tijden aan voor de politieke partijen in Zutphen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het tijd om een balans op te maken bij de verschillende partijen; verleden en toekomst. Zutphen24 vroeg aan de fractievoorzitters hoe zij terugkijken op de afgelopen vier jaar, en hoe zij uitkijken naar de volgende vier jaar.

Vandaag vragen we het aan Dorien Bogerd van de Stadspartij.

Bomen
“We hebben afgelopen jaren veel resultaten behaald waar we trots op zijn zoals het Blauwboek met ideeën voor het oppervlaktewater, onderwijs en ondernemers structureel samen aan tafel, mensen met bijstand en parttime werk die nu meer geld overhouden en een lobby tegen extra vliegverkeer van Lelystad,” zo vertelt Bogerd. “Als partij zijn en blijven we scherp op besluiten die volgens de gangbare regels 'noodzakelijk' zijn, maar in de praktijk helemaal niet zo zinvol en wenselijk zijn.”
Als voorbeeld hiervan noemt ze het voorkomen van de kap van tientallen bomen. “Zowel langs de N346 naar Lochem, een langdurig proces met gemeente en provincie met veel actie en publiciteit, als bij de Laan naar Eme waar meer werk achter de schermen heeft plaats gevonden. Op ons aandringen hebben gemeente, provincie en belangenorganisaties samen gezocht naar de beste oplossing voor veiligheid en natuur wat resulteerde in een andere aanpak.”

Natuur, cultuur en duurzaamheid
Het behoud van de bomen is bovendien een goed voorbeeld voor waar de Stadspartij voor staat. Volgens Bogerd is de partij voor bekend door de inzet voor natuur en cultuur. De komende periode zien zij echter de grootste opgave op het vlak van duurzaamheid. Zij willen dan ook bezig op het gebied van energie, economie en klimaat.

“Met het oog op een leefbare toekomst zetten we vol in op het besparen van energie, afkoppelen van gas, meer gebruik van zonne-energie en meer groen om hitte- en wateroverlast op te vangen. En door ruim baan te geven aan bestaande en nieuwe bedrijven die grondstoffen hergebruiken werken we niet alleen aan duurzame doelen, maar ontstaat er ook meer werkgelegenheid.”

Het volledige programma van de partij is HIER te lezen.

Morgen volgt een andere partij uit de Zutphense politiek.