Loek Hermans geen waarnemend burgemeester Zutphen

28-12-2015 Politiek Redactie

ZUTPHEN - Loek Hermans ziet af van het waarnemend burgemeesterschap van Zutphen.

Loek Hermans stelt zich, na een tweede gesprek met de fractievoorzitters uit de raad van Zutphen vanmorgen, niet meer beschikbaar als kandidaat voor het waarnemend burgemeesterschap.

Hij heeft vastgesteld dat er onvoldoende draagvlak is voor een succesvol functioneren als burgemeester. De fractievoorzitters hebben uitgesproken dat zij niet twijfelen aan de bestuurlijke kwaliteiten en de integriteit van de heer Hermans. Na aanvankelijke unanieme steun zijn de fractievoorzitters tot het inzicht gekomen dat dit niet het goede moment is, de benoeming komt te vroeg.
 
De Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, die vanmorgen ook met de fractievoorzitters heeft gesproken, is Loek Hermans erkentelijk voor het feit dat hij zijn kwaliteiten beschikbaar heeft willen stellen om de opgaven waar de gemeente Zutphen zich voor gesteld ziet, mee te helpen oplossen.

In januari zal de Commissaris op zoek gaan naar een andere kandidaat voor het waarnemend burgemeesterschap, in verband met het vertrek per 1 februari van de huidige burgemeester van Zutphen, Arnold Gerritsen.

Petitie
Gisteren is een petitie gestart met de tekst: “Als geboren en getogen Zutphenees wil ik mij hard maken voor mijn stad. Ik kan er veel of weinig woorden aan vuil maken, maar de titel zegt genoeg. Ik wil een burgemeester in Zutphen die van onbesproken gedrag is. Een stad als Zutphen verdient een burgervader of "moeder" die open, eerlijk en transparant is. Als jij het hiermee eens bent teken de petitie. Daarmee maken wij het verschil.”

Vandaag om 15.15 uur stond de teller van de petitie op 2247 stemmen. Hiervan hebben 586 een boodschap achtergelaten. Veel van deze boodschappen verwezen naar de Meavita affaire en stelden dat men een burgemeester van onbesproken gedrag wil.

Loek Hermans (VVD) is voor zijn aandeel in het faillissement van Meavita door de rechter veroordeeld.
De rechter oordeelde begin november dat de kosten die de FNV maakte voor het onderzoek naar de Meavita zaak geclaimd kunnen worden bij de bestuurders. Het deel dat Hermans moet betalen is neergezet op 155.000 euro. Hiermee is de zaak waarschijnlijk nog niet rond. De FNV wil verder gaan. Zij willen ook civielrechtelijke schadeclaims gaan indienen op basis van het 'wanbeleid' bij de top. Deze schadeclaims kunnen aanzienlijk hoger oplopen. Een en ander komt dus weer voor de rechter.

De SP had haar steun tweede kerstdag al ingetrokken. “Het negeren van de storm aan kritiek die opstak na de aankondiging dat Loek Hermans waarnemend burgemeester van Zutphen zou worden, is voor de SP reden om haar steun aan deze dubieuze voordracht in te trekken.” volgens de SP.Gerelateerd