Loek Hermans waarnemend burgermeester Zutphen

22-12-2015 Politiek Redactie

Bron: NRC

ZUTPHEN - Commissaris van de Koning Clemens Cornielje van de provincie Gelderland heeft Loek Hermans (VVD) benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Zutphen. De benoeming gaat in per
1 februari 2016 en duurt naar verwachting maximaal negen maanden. In die periode wordt gezocht naar een opvolger van de huidige burgemeester Arnold Gerritsen.

Na een gesprek tussen een Zutphense delegatie (fractievoorzitters, gemeentesecretaris en griffie) en Loek Hermans bleek dat er een goede klik was. Wensen en opdracht zijn besproken en verwachtingen komen overeen. Zutphen denkt in Loek Hermans een waarnemend burgemeester te hebben gevonden die een verbindende rol kan spelen in de Zutphense politiek.

In een persbericht van de gemeente wordt hij als volgt omschreven: "Een daadkrachtige persoonlijkheid met een stevig bestuurlijk netwerk op landelijk en regionaal niveau en contacten in het midden en kleinbedrijf. Een burgemeester die het vermogen heeft om complexe dossiers als het vluchtelingenvraagstuk en de economische agenda verder te brengen."

Wie is Loek Hermans?
Loek Hermans is geboren in 1951 in Heerlen. De politieke carrière begon al in 1974. Hij werd toen op zijn 23e gekozen tot gemeenteraadslid in Nijmegen. Dit was ook de stad waar hij politicologie studeerde.
In de jaren daarna werd hij ook lid van de Tweede Kamer. Dit was van 1977 tot 1990. In deze periode deed hij ook een gooi naar het fractievoorzitterschap. Deze verloor hij in 1986 van Joris Voorhoeve.

Na zijn tijd in de Tweede Kamer was hij burgemeester van Zwolle, commissaris van de koningin in Friesland, minister van onderwijs in het tweede kabinet-Kok en voorzitter van de ondernemersorganisatie MKB Nederland. Ook was hij sinds 2011 fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer.

Meavita
Ook was Loek Hermans president-commissaris van Meavita, een thuiszorgbedrijf dat in 2009 failliet ging. Hij raakte hierdoor in opspraak. In 2014 kwam de zaak voor de rechter. "Loek Hermans werd als toezichthouder van Meavita slapend rijk" oordeelde de advocaat van Abvakabo FNV. De vakbond verweet Hermans dat hij heeft nagelaten in te grijpen bij de zorginstelling terwijl er op bestuurlijk niveau veel misging. Hij zou als toezichthouder per jaar 30.000 euro verdienen. Hermans advocaat zette dit bedrag zelf op 15.000.

Loek Hermans stapte beginnovember op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer na een vernietigend oordeel over zijn functioneren bij Meavita. De Ondernemingskamer in Amsterdam oordeelde dat de vroegere top van de thuiszorgorganisatie zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid. Dit was het gevol van de jarenlange strijd van de FNV. Volgens de vakbond zijn Meavita-medewerkers tonnen misgelopen door het faillissement. De vakbond won uiteindelijk het geschil.

"Ik voel mij verantwoordelijk voor de situatie waarin Meavita terecht is gekomen", schreef hij in een verklaring na zijn aftreden. "Hoewel het rapport nog wordt bestudeerd, richt het persbericht van de ondernemingskamer zodanig de aandacht op mij als persoon dat het niet langer mogelijk is mijn taken als senator uit te oefenen."

Ook stond Loek Hermans bekend als bijbaankampioen omdat weinig poltici zoveel bijbaantjes hadden als hij.Gerelateerd