Negatieve cijfers voor Zutphen in 2015

01-07-2016 Politiek Redactie

ZUTPHEN – De gemeente heeft over 2015 een negatief resultaat gehaald. Op de gepresenteerde jaarrekening blijkt dat er een verlies is gemaakt van 689.000 euro. De grootste verliespost hier is het sociaal domein.

“Op een begroting van 160 miljoen is dit maar een half procent”, aldus wethouder Oege Bosch, die er toch tevreden op terug kijkt, “We zagen aankomen dat we verlies zouden maken. Maar door scherp aan de wind te zeilen is het heel beperkt gebleven.”

Voor de komende jaren heeft de gemeente positieve verwachtingen.