Vragen in de Brummense raad

01-01-2019 Politiek Redactie

BRUMMEM – Het gemeenteraadswerk wordt met veel enthousiasme uitgevoerd door negentien gekozen raadsleden. De besluitvormende raadsvergadering is het maandelijkse hoogtepunt. Maar ook voordat er besluiten worden genomen kunt u uw invloed aanwenden. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met raadsfracties of door een vergadering van een fractie te bezoeken. Na de verkiezingen van maart 2018 bestaat de Brummense raad uit zeven fracties: VVD, Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en Democratisch Brummen.

Gedegen voorbereiding

Voorafgaande aan forum- en raadsvergaderingen bereiden de zeven politieke fracties zich gedegen voor op de officiële raadsvergaderingen. Dit doen zij tijdens fractievergaderingen die op maandag- of dinsdagavond (in de week van een forum of besluitvormende raadsvergadering) worden gehouden. Wie dat wil kan in een fractievergadering zijn of haar mening kenbaar maken over onderwerpen die bijvoorbeeld op de (raads)agenda staan. Hieronder staan de contactgegevens van de zeven fracties in de Brummense raad, zodat u contact met hen kunt opnemen als u vragen heeft of een fractievergadering wilt bezoeken.


PvdA Website www.brummen.pvda.nl / Telefoon: (0313) 79 59 00
VVD Website www.vvdbrummen-eerbeek.nl / Telefoon: (06) 50 50 58 72
CDA Website www.cdabrummen.nl / Telefoon: (06) 53 70 38 16
Lokaal Belang Website www.lokaalbelangbrummen.nl / Telefoon: (06) 28 16 58 39
GroenLinks Website www.brummen.groenlinks.nl / Telefoon: (06) 52 47 00 25
D66 Website www.brummen.D66.nl / Telefoon: (06) 47 54 45 11
Democratisch Brummen Website www.democratischbrummen.nl / Telefoon (06) 50 20 32 90

Meer informatie over het werk en de vergaderingen van de gemeenteraad vindt u op de speciale pagina over de gemeenteraad op de website www.brummen.nl. Uiteraard kunt u ook uw vraag stellen aan de griffie van de gemeenteraad. Onveranderd is overigens de mogelijkheid om tijdens een forum mee te praten over een onderwerp dat op de agenda staat. Ook kunt u een vraag stellen of een kwestie aankaarten dat niet op de agenda van een forum staat.