VVD gaat werk en inkomen regelen; GroenLinks de financiën

08-05-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK – GroenLinks gaat de financiën regelen, de VVD werk en inkomen. Dat is de uitkomst van de besprekingen binnen de coalitie.
Maandagavond werd de portefeuilleverdeling bekend gemaakt. Hierbij zijn een aantal taakvelden verschoven ten opzichte van de vorige coalitie, waar drie van de vier partijen ook in zaten.

De VVD gaat aan de slag met Werk & Inkomen (was PvdA), Omgevingswet, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Vastgoed, en Sport.

GroenLinks: Financiën (was VVD), Energie & Klimaat, Mobiliteit, Personeel & Organisatie, en bestuurlijke vernieuwing.

PvdA: Jeugd, Onderwijs (waren beide GroenLinks), Econmie en Arbeidsmarkt, Inkoop, ICT en Openbare Ruimte.

SP: WMO, Wonen, en Cultuur

18 mei moet het coalitie akkoord gepresenteerd worden. Ongeveer een week later worden de wethouders voorgesteld aan de raad. 
28 mei moet de coalitie officieel geïnstalleerd worden.